Najvažniji sat u danu za preduzetnike

Vođenje posla može biti teško i dugotrajno, od trenutka kada zazvoni budilnik dok vam glava ne udari u jastuk. Dan lidera može biti ispunjen rješavanjem problema, prevazilaženjem problema i donošenjem teških odluka. Mnogi lideri su nespremni za ono što je potrebno da bi dobro vodili posao.

Jelena Plivelic
Najvažniji sat u danu za preduzetnike

Jedan sat je važan za lidera  da bi se održala energija, fokus i efikasnost. Taj sat se sastoji od dva vremenska bloka od po trideset minuta, jednog ujutru i jednog na kraju dana.

Taj sat treba da bude ispunjen inspirativnim čitanjem, vremenom razmišljanja, hvatanjem ideja i fokusiranim razmišljanjem. Sve to će pomoći vođi da raste u razumijevanju sebe i svijeta u kojem živi. Male navike mogu imati veliki uticaj na lidera i na organizaciju koju oni vode.

Razvijanje motivirajuće jutarnje rutine

Prvih 30 minuta lidera u danu je jedan od najkritičnijih vremenskih trenutaka. Mnogi prave grešku da provjeravaju e-poštu, gledaju vijesti ili pregledaju društvene mreže kao jednu od prvih navika dana. Ove akcije će često morati da reaguju na hitne slučajeve drugih umjesto da rade na njihovim prioritetima. Gore navedene aktivnosti takođe mogu da iscrpe energiju lidera umjesto da mu daju moć da efikasno i fokusirano započnu dan.

Evo moćnog procesa jutarnje rutine koji će pomoći svakom vođi da započne dan sa pravim raspoloženjem:

10 minuta čitanja motivacionog i inspirativnog sadržaja

Četiri minuta meditacije o životnom principu ili misli

10 minuta zapisivanje svojih misli i ideja u dnevnik

Četiri minuta pregledanja glavnih prioriteta dana

Dva minuta ponavljanja temeljne afirmacije za taj dan

Razvijanje privlačne večernje rutine

Poslednjih 30 minuta dana je takođe od suštinskog značaja za život lidera. Kako neko završi dan može odrediti koliko dobro spava i koliko se efikasno priprema za sledeći dan. Mnogi lideri se bore sa dobrim spavanjem, što će se vremenom manifestovati u njihovom nivou energije, donošenju odluka i stavovima prema vršnjacima. Razvijanje efikasne rutine na kraju dana može biti od suštinskog značaja za dobro vođenje posla. Pravih poslednjih 30 minuta svakog dana može lideru dati mir, fokus i energiju da razvije svoju strast i viziju za svoju organizaciju.

Evo procesa za zanimljivu večernju rutinu koja će pomoći svakom vođi da završi dan sa pravim raspoloženjem:

10 minuta čitanja promišljenog i mirnog sadržaja

Četiri minuta za pregled njihovih pobjeda dana

10 minuta zapisivanje svojih misli i ideja u dnevnik

Četiri minuta postavljaju njihove glavne ciljeve za naredni dan

Dva minuta preslišavanja

Ovaj model za jutarnje i večernje rutine može promijeniti život lidera. Pravilna jutarnja i večernja rutina pomoći će liderima da dobiju energiju i steknu mudrost da vode sebe i svoj tim čak i u najizazovnijim vremenima.

Izvor