Politika privatnosti

Portal " zeneoduticaja.com " je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu.

Portal se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Portal "zeneoduticaja.com" zadržava pravo da bez najave promijeni ili modifikuje pravila i uslove korišćenja portala.

Portal "zeneoduticaja.com" će o promjenama i dopunama pravila portala korisnike informisati objavljivanjem na portalu ili putem e-maila.

Vaša lozinka i bezbjednost naloga

Slažete se i razumijete da ste Vi odgovorni za očuvanje povjerljivosti lozinki koje su u vezi sa bilo kojim nalogom koji koristite da biste pristupili uslugama. U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino vi biti odgovorni za sve aktivnosti na vašem nalogu. Portal nije odgovoran za štetu koja može nastati usled zloupotrebe naloga od strane trećih lica. Ako primijetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete odmah obavestiti portal "zeneoduticaja.com".