IMPRESSUM

Naziv medija: "Žene od Uticaja"

Adresa elektronske pošte: info@zeneoduticaja.com

Glavna i odgovorna urednica: Sanja Milosavljević

Naziv osnivača medija: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Impact Investments Group" Herceg Novi 

Vlasnička struktura "Impact Investments Group doo": 100% udjela Sanja Milosavljević

Sjedište osnivača medija: Ul. Save Kovačevića 9, 85347 Herceg Novi, Crna Gora

PIB osnivača medija 03400239

Tel: +382 67 635 217

Detaljna vlasnička struktura - podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu medija, kao i podaci o povezanim licima OVDJE.