Kako motivisati svoj Start up

Imate pametne, ambiciozne zaposlene, jasne ciljeve projekta i odlične pogodnosti, ali nešto u vašoj kompaniji nije u redu. Možda startap kultura koju ste zamislili blijedi ili se uopšte nije pojavila. Možda počinjete da primjećujete porast stope fluktuacije ili pad produktivnosti.

Jelena Plivelić Mitrović
Kako motivisati svoj Start up

Posao se obavlja, ali bez efikasnosti i energije koja će vašu kompaniju podići na viši nivo. Moral se vuče, kreativnost opada, a niste baš sigurni kako da sve to ponovo pokrenete.  Imate moć da preokrenete stvari i oživite slabiji entuzijazam vašeg tima. U nastavku pročitajte 4 efikasna načina da motivišete svoje zaposlene.

Zaposlite ljude sa komplementarnim vještinama

Motivacija počinje zapošljavanjem ljudi sa jedinstvenim vještinama koji su stručnjaci u određenoj oblasti — a zatim im se daje sloboda da koriste te vještine. Ovo omogućava svakom zaposlenom da doprinese kompaniji na način koji samo on ili ona mogu.

Pored toga, komplementarni skup vještina može u velikoj mjeri pomoći u harmoniji tima; kada smo svi stručnjaci u istoj oblasti, imamo o čemu da se raspravljamo.

Motivacija teče kada se svaki član tima osjeća kao neprocjenjiv dio tima.

Kultura vlasništva

Da bi zaposleni uložili u uspjeh vaše kompanije, njegujte kulturu vlasništva. Uz osjećaj vlasništva, zaposleni će se osjećati više zaslužnim za uspjeh vaše organizacije, osnažujući ih da bolje rade.

To možete učiniti tako što ćete članovima tima dodijeliti zadatke za koje snose primarnu odgovornost, tako što ćete im omogućiti da samostalno rješavaju probleme i dozvoliti im da sami donose odluke, a da ne moraju da dobiju vaše odobrenje. Davanje odgovornosti zaposlenima od kraja do kraja za zadatak koji je specifičan za njihovu stručnost osigurava da se osjećaju vrijednim, jedinstvenim i nezamjenljivim za kompaniju – sve su to moćni motivatori.

Suprotnost vlasništvu je mikromenadžment. Mikromenadžer u suštini negira svojim zaposlenima da uče iskustva i ne dozvoljava im da uče iz svojih grešaka, oduzimajući im šansu da steknu povjerenje u svoje sposobnosti. Mikroupravljanje timom govori im da im ne vjerujete i čini da se zaposleni osjećaju nemoćno, što je jedan od najvećih demotivatora.

Izgradite kulturu kompanije koja doprinosi rasporedu vaših zaposlenih

Ne uspjevaju svi sjedeći za stolom od 9 do 5 u odijelu i kravati. Ako je vaše radno okruženje formalno i vaše radno vrijeme nefleksibilno, nemojte zaposlene u 2 sata ujutru, a ako jeste, nemojte ga ili nju prisiljavati da odgovara vašem modelu rada.

Ima više smisla fokusirati se na ishod nego na to kako ćete tamo stići. Ako možete, prilagodite svoje radno okruženje tako da odgovara vašim ljudima; na primjer, dozvolite zaposlenima da sami odrede svoje radno vrijeme ili čak da rade na daljinu. Ova vrsta autonomije pomaže vašem timu da postigne bolju ravnotežu između posla i privatnog života i oslobodi svoju kreativnost. To pokazuje vašim zaposlenima da ih poštujete kao ljude van kancelarije i da vjerujete da će svoj posao obaviti na najbolji mogući način.

Stvorite osećaj hitnosti

„Hitnoća“ je ta magična energija koja drži zaposlene uzbuđenima, ne samo zbog svog posla, već i zbog uspjeha same kompanije. Obuhvata zdravu konkurenciju, proaktivno ponašanje, budnost i nagon. Ako se ne njeguje pažljivo, hitnost može vremenom izblijediti. Na sreću, postoje koraci koje možete preduzeti kako biste hitnost održali na životu.

Kao prvo, postavite interne vremenske okvire i kratkoročne KPI za svakog zaposlenog i tim. Ovo može biti posebno efikasno kada imate zaposlene da predstave svoja dostignuća. Jasni rokovi omogućavaju svima da budu na zadatku, dok prezentacije znače da prihvatate svoj rad, dobar ili loš.

Potražite savjet od svojih zaposlenih. Kada je moguće, konsultujte svoj interni tim prije nego što se obratite članovima odbora, investitorima i spoljnim savjetnicima. Informisanje vaših zaposlenih o tome šta se dešava gradi njihovo povjerenje u vas i doprinosi tom izuzetno važnom osjećaju vlasništva.

I na kraju, povedite se svojim primjerom. Dajte svojim zaposlenima pozitivne povratne informacije i podsticaje, dajte im smisao i kontekst za njihov rad i, iznad svega, podijelite sa njima svoj entuzijazam.

Izvor