Javni konkurs je otvoren: Podrška preduzetništvu za žene iz Herceg Novog u vrijednosti od 49 000 USD

Javni poziv za nezaposlene žene sa područja opštine Herceg Novi koje žele pokrenuti vlastiti biznis uz finansijsku i savjetodavnu podršku navedenog partnerstva je juče objavljen i traje do 10.februara 2022. godine. Finansijska podrška za pojedinačni poslovni poduhvat može biti najviše do 7.000 USD, u zavisnosti od složenosti poslovne ideje. Detalji konkursa su u daljem tekstu.

Sanja Milosavljević sanja@mypressroom.me
Javni konkurs je otvoren: Podrška preduzetništvu za žene iz Herceg Novog u vrijednosti od 49 000 USD

Program podrške realizuju partneri u okviru projekta „PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA“ koji se sprovodi u okviru programske šeme „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“, koju finansira Fond za dobro upravljanje, jedinica Kancelarije za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO) vlade Velike Britanije, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR). Cilj projekta je dalji razvoj preduzetništva u lokalnoj zajednici i poboljšanja inkluzivne preduzetničke strukture, na području opštine Herceg Novi.

Do kraja projektne realizacije očekuju se unapređenje kapaciteta najmanje 25 nezaposlenih žena u poslovnom planiranju kao i sedam funkcionalnih novo-registrovanih samostalnih djelatnosti ili društava. 

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, imaju punoljetne ženske osobe koje žele registrovati posao na području opštine Herceg Novi, a koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 2 mjeseca prije dana objavljivanja ovog javnog poziva. Prednost za učešće u procesu pružanja podrške razvoju biznisa, imati će:

  • nezaposlene žene sa invaliditetom
  • majke djece sa posebnim potrebama
  • dugoročno nezaposlene žene (starije od 50 godina)
  • žene koje žive van naseljenih područja
  • žene koje već rade u neformalnoj ekonomiji (imaju neki biznis koji nije registrovan još)

Poželjno je da kandidatkinje imaju:

  • Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa
  • Određeni obim vlastitih sredstava za poslovanje
  • Obrazovanje za iste ili slične poslove
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Sposobnost analitičkog razmišljanja i definisanja jasne poslovne ideje

Nezaposlene žene zainteresovane za pohađanje obuke za razvoj biznis ideje i pokretanje vlastitog biznisa mogu se prijaviti putem namjenski pripremljenog Obrasca za učešće u programu u periodu od 24.januara do 10.februara 2022. godine.

Program obuke će se realizovati za ukupno 25 kandidatkinja. Kandidatkinje čije prijave budu prihvaćene od strane partnerstva, odnosno Komisije za procjenu biznis ideja, dobiće priliku da učestvuju u obuci „Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead)“, u okviru koje će steći znanja neophodna za razradu poslovne ideje i kompletiranje biznis plana.

Obuka će trajati 5 dana, a troškovi učešća biće osigurani od strane organizatora.Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednom biznis idejom u kasnijoj fazi, odnosno samo sa jednim biznis planom.Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 49.000 USD.

Sredstva za ovu namjenu opredijeljena su kroz projekat „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“, podrška razvoju ženskog preduzetništva. Ukoliko je ukupna vrijednost biznis plana veća od iznosa sredstava koji se može odobriti po ovom pozivu, podnosilac prijave je dužan da navede druge izvore finansiranja biznis plana u cilju njegove sveukupne realizacije.Komisija za odabir će odabrati ukupno  7 biznis planova, čiji nositelji će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za osnivanje i razvoj biznisa.

Finansijska podrška za pojedinačni poslovni poduhvat može biti najviše do 7.000 USD, u zavisnosti od složenosti poslovne ideje. Odobrena sredstva se mogu iskoristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova. Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, troškovi registracije biznisa i doprinosa i operativni troškovi koji uključuju troškove osoblja i administrativne troškove. Dozvoljeno je maksimalno 50% iznosa korištenja sredstava za nabavku opreme potrebne za razvoj biznisa. Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za razvoj registrovanog biznisa.

 Zainteresovane kandidatkinje treba da popune prijavni obrazac koji je dostupan na web stranici Opštine Herceg Novi.

Obrazac mogu i lično preuzeti na građanskom birou Opštine Herceg Novi.

Rok za podnošenje prijava je od 24. januara do 10.februara 2022.godine do 15h.

Prijavni obrazac se podnosi na građanskom birou opštine Herceg Novi, za Sekretarijat za turizam ekonomski razvoj i preduzetništvo, u zatvorenoj koverti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.Za dodatne informacije možete kontaktirati Suzanu Memarović putem mail adrese: suzana.memarovic@hercegnovi.me