Milica Bajković (Agencija Forward) - Neprestano učenje i usavršavanje ključno je za razvoj karijere žene

Milica Bajković, direktorka Forward agencije za komunikaciju i odnose s javnošću za #zeneoduticaja deli svoje uvide o ženama na rukovodećim pozicijama, izazovima sa kojima se suočavaju u poslovnom svetu, i potencijalima za promenu.

Sanja Milosavljević
Milica Bajković (Agencija Forward) - Neprestano učenje i usavršavanje ključno je za razvoj karijere žene

 O perspektivi rodne ravnopravnosti u biznisu, važnosti mentorstva i obuka, i o  samopouzdanju mladih žena koje teže liderstvu u komunikacijama i oglašavanju, Milica je govorila na Women`s CEO Summit koji je održan juče u Beogradu.

Zašto smatrate da je ženama mesto na rukovodećim pozicijama?

- Žene su odgovorniji deo društva, jer poseduju izraženu emocionalnu inteligenciju. Svaka žena prilikom donošenja odluke uzima u obzir nekoliko faktora, od kojih prvi jeste profit, ali nije jedini koji utiče na njene odluke. Ženi je važno i kako će njena odluka uticati na društvo u kome živimo, na životnu sredinu, kao i da li ta odluka vodi ka dugoročnoj stabilnosti ili kratkotrajnom uspehu. To nije popularno u biznisu u kome je jedini KPI profit, odnosno što veća zarada uz što niže troškove. Istine radi, ovo je suštinski razlog zašto nema dovoljno žena na rukovodećim pozicijama, uz sveprisutni kulturološki momenat "ženi je mesto pored šporeta". Profit ispred svega je doveo do toga da živimo u eri prezagađenosti vode, vazduha i zemlje – svega onoga od čega smo nastali. Međutim ESG standardi koji su danas u fokusu i koji usmeravaju korporativne politike kako bi bile u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, daju nade da dolazi vreme u kome će žene sasvim sigurno moći više da doprinesu. Dodala bih i da su žene bolji lideri jer umeju da prepoznaju kvalitetne ljude i da se okruže talentovanim mladim ljudima, umeju da priđu svakome i da izvuku iz pojedinca ono najbolje. Takođe, iako ne bih da generalizujem, žene su mahom sposobniji deo društva, jer kako bi drugačije mogle da nose karijeru, decu, porodicu i sve kućne poslove, brigu o roditeljima, a da ujedno vode računa o sebi, stalno se obrazuju i bave sportom. I da zaključim, borba za rodnu ravnopravnost se može uporediti sa borbom za zdravu životnu sredinu koja je dugotrajna i mukotrpna, ali koja uz određena pravila daje rezultate. I zato su konferencije, ali i uloga medija koji podižu svest o efektu "staklenog plafona" i koje govori o realnim problemima sa kojima se suočavaju zaposlene žene ključni u ukazivanju na potrebu da se stvari menjaju.

"Kod žena na rukovodećim položajima na polju komunikacija, promenile su se prilike i to u delu ohrabrivanja žena da izađu iz velikih sistema i pokrenu samostalni biznis." kaže Bajković za #zeneoduticaja

Kakav je položaj žena u našem društvu danas?

- O položaju žena u našem društvu najbolje govore dostupni podaci Poreske uprave. Naime, godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu na teritoriji Republike Srbije prijavilo je oko 30.000 ljudi, od čega žene čine samo 9%. To znači da je oko 2700 žena na celoj teritoriji naše žemlje ima platu koja je veća od 300.000 dinara, u poređenju sa 27.000 muškaraca. Mislim da ovaj podatak daje mnoge odgovore na temu stvarnog položaja žena u društvu u kome živimo. Nije zanemarljiva činjenica da najčešće na teret žena pada kompletan neplaćeni posao koji se odnosi na kućne poslove, brigu o deci i starima, što kao rezultat daje manje vremena da se posvete karijeri, usled čega su im i primanja niža u odnosu na muškarce. Prema podacima UN Woman, u razvijenim zemljama žene utroše preko 4 sata dnevno na neplaćene poslove, što je dva i po puta više nego što to čine njihovi partneri. Dakle, ukoliko želimo da menjamo stvari, treba početi od "čišćenja" svoje kuće.

Kako smatrate da su se prilike i prepreke za žene na rukovodećim položajima u polju komunikacija i oglašavanja promenile u poslednjih deset godina?

- Kod žena na rukovodećim položajima na polju komunikacija, promenile su se prilike i to u delu ohrabrivanja žena da izađu iz velikih sistema i pokrenu samostalni biznis. Oduvek su postojale velike marketinške agencije, ali nikada kao danas nije bilo toliko preduzetnica koje sa svega nekoliko klijenta, mogu sebi da obezbede lepa primanja u podsticajnom radnom okruženju koje same kreiraju. Sigurna sam da različite inicijative i programi koji podržavaju žene u napredovanju u karijeri, a koje uključuje mentorstvo, obuke za liderstvo i umrežavanje, pružaju inspiraciju i motivaciju ženama da rade na svojim karijerama i uspehu. Kada govorimo o rodnoj nejednakosti, komunikacije su oblast u kojoj su žene zastupljeniji pol, kako po dubini, tako i na rukovodećim pozicijama, tako da je naša branša zasigurno presedan po ovom pitanju u odnosu na druge profesije. Sa druge strane, i u našoj profesiji se žene suočavaju sa izazovom balansiranja rukovodeće pozicije u karijeri sa svojim porodičnim obavezama, jer se od nas zahteva da smo uvek "online" i da posao nosimo kući. Bez obzira na tu činjenicu, kultura naše profesije je veoma podsticajna i ohrabrujuća za žene pa i ne čudi toliko velika zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama.

Šta bi bili Vaši glavni saveti za mlade žene koje teže da postanu lideri u oblasti komunikacija i oglašavanja? Kako mogu najbolje da iskoriste svoje sposobnosti i prevaziđu eventualne predrasude ili barijere na svom profesionalnom putu?

- Neprestano učenje i usavršavanje ključno je za razvoj karijere. Investirajte u kurseve, seminare, radionice i knjige koje će vam pomoći da proširite svoje znanje i veštine u oblasti komunikacija i oglašavanja. Razvijajte svoje veštine liderstva, poput komunikacije, timskog rada, donošenja odluka i rešavanja problema i imajte poverenja u svoje sposobnosti i znanje, jer je samopouzdanje ključno za prevazilaženje prepreka i izazova na profesionalnom putu. Nećete uvek nailaziti na lagan put ka uspehu, ali upornost je ključna osobina lidera, bez obzira na pol. Radite na umrežavanju sa kolegama i mentorima koji vam mogu dati korisne savete. Naučite kako da efikasno komunicirate svoje ideje, stavove i postignuća. Ne oklevajte da istaknete svoje dostignuće i zauzmete svoje mesto u razgovorima i diskusijama.

Foto: Arhiva sagovornice