Žene i dalje nedovoljno zastupljene u tehnologiji

Huawei ICT akademija obučava više od 45 000 studenata širom svijeta svake godine, od kojih je sve veći broj žena. U cilju osnaživanja žena programerki i pružanja platformi za kreiranje inovativnih aplikacija, 8. marta 2021. kompanija je zvanično pokrenula program HUAWEI Women Developers

Nada Stojanović
Žene i dalje nedovoljno zastupljene u tehnologiji

Prema Globalnom izvještaju o rodnim razlikama za 2021. godinu, žene se suočavaju sa znatno više izazova na radnom mjestu od muškaraca, a naročito je vidljiv rodni jaz u digitalnoj industriji. Kompanija Huawei istakla je da je posvećena promovisanju jednakosti i smanjenju rodnih razlika u ovoj industriji, a kao značajan primjer navodi Seeds for the Future, program kompanije u kojem je od njegovog pokretanja 2008. godine učestvovalo više od 30 000 studenata. Takođe, U Južnoj Africi, među kandidatima koji se biraju za program, kompanija se opredijelila za rodnu podjelu 50/50. Osim toga, Huawei ICT akademija obučava više od 45 000 studenata širom svijeta svake godine, od kojih je sve veći broj žena. U cilju osnaživanja žena programerki i pružanja platformi za kreiranje inovativnih aplikacija, 8. marta 2021. kompanija je zvanično pokrenula program HUAWEI Women Developers. Ovaj program omogućava ženama pristup obrazovanju i obuci koja im je potrebna da postanu konkurentnije u digitalnoj ekonomiji, doprinoseći društvenoj integraciji i stvaranju inkluzivnijeg društva. Ove godine biće dodijeljena nova nagrada Tech Women’s Award na Huawei HMS App Innovation Contest 2021 događaju, koja predstavlja poseban podsticaj za programerke. Takođe, kako je avgust mjesec žena u Južnoj Africi, kompanija Huawei pokreće Program digitalnih vještina za preduzetnice, koji će sadržati obuke za cloud računarstvo, digitalni marketing i razvoj aplikacija za žene preduzetnice.

https://newsdome.co.za/how-techs-great-leap-forward-can-help-bridge-the-digital-gender-divide/