Poslovne vještine: Vrijeme kao resurs ili opravdanje

Da li ste se ikada zapitali kako to da neki ljudi imaju dovoljno vremena da urade sve što žele, dok drugi idu od zadatka do zadatka i čini se da ne postižu sve? “Nemam dovoljno vremena” često je opravdanje za kompromise koje pravimo sa našim ciljevima, željama i prioritetima, koje nam daje osjećaj kao da nešto propuštamo. Sa druge strane, ukoliko posmatramo vrijeme kao resurs kojim mi upravljamo stvaramo mogućnost da upravo tako bude.

Ema Gargović info@balance2business.me
Poslovne vještine: Vrijeme kao resurs ili opravdanje

“Gledajte na upravljanje vremenom kao na vozilo koje vas može odvesti od mjesta gdje ste danas nalazite do mjesta gdje želite biti u budućnosti.” - Brian Tracy

Vrijeme je resurs poput okeana. Kao što možemo da upravljamo vodom kroz koju plivamo ili ronimo, tako isto možemo i sa vremenom. U njemu smo sve dok ga ne napustimo. 

Vještina upravljanja vremenom je od suštinske važnosti za postizanje svega što želimo. Upravljanje vremenom je koordinacija zadataka i aktivnosti radi postizanja maksimalne efikasnosti pojedinaca. Posmatrajmo upravljanje vremenom kao kombinaciju produktivnog rada i davanja prioriteta svom vremenu. Dobro i efikasno upravljanje vremenom pruža vam da postignete više u kraćem vremenskom periodu, što dovodi do toga da imate više slobodnog vremena. 

Osjećate se kao da imate više vremena u danu, smanjeni nivo stresa, veća produktivnost, balans između privatnog i poslovnog, samo su neke od prednosti efikasnog upravljanja vremenom. 

Postoje razne strategije i metode upravljanja vremenom, #zeneoduticaja sa vama dijele nekoliko savjeta kako da koristite najdragocijeniji resurs - vrijeme.

  • Svakodnevni rad povežite sa ciljevima
  • Odredite prioritete
  • Recite “ne” i delegirajte
  • Radite jedan po jedan zadatak