#005 Jelena Vuletić (Balance2Business): Ulaganje u edukaciju je investicija! | Podcast od Uticaja

Sanja Milosavljević, preduzetnica i osnivačica poslovne mreže "Žene od uticaja" u razgovoru sa Jelenom Vuletić, koja je leadership kouč, osnivačica firme "Balance to Business" i članica Upravnog odbora Hipotekarne banke zadužena za rizike razgovara o njenim iskustvima u koučingu, mentoringu i dve profesije kojima je sagovornica potpuno i podjednako posvećena.

Sanja Milosavljević sanja@mypressroom.me