Rome Business School Belgrade predstavila svoj MBA program

Da je učenje proces koji se nikada ne završava, vjeruju predstavnici Rome Business School Belgrade koji su kreirali program specijalno namijenjen middle i senior menadžerima koji žele da unaprijede i prošire svoje znanje i vještine novim tehnikama koje su aktuelne u poslovnom svijetu. Poslovnoj zajednici i medijima u Crnoj Gori (RBS) su se predstavili u prijatnoj atmosferi hotela Hilton u Podgorici njihovim Executive MBA programom koji počinje u novembru ove godine a čije su prijave još uvijek otvorene. Executive MBA program je sastavljen od 16 modula, koji se održavaju jednom mjesečno u vidu produženog vikenda (petak-nedjelja) a čitav program traje 21 mjesec.

Jelena Plivelic
Rome Business School Belgrade predstavila svoj MBA program

Međunarodna akreditacija, inovativni kurikulum i Savjetodavni odbor škole koji je sastavljen od eminentnih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u raznim industrijama i na brojnim tržištima je ono što ovu biznis školu pozicionira u svijetu. Svojim studentima nastoje da kroz kao formalne i neformalne kanale pomogne i u daljem razvoju karijere. RBS je počela sa radom u Srbiji prošle godine, kada je i upisala svoju prvu generaciju EMBA studenata. Najavili su i otvaranje svog modern opremljenog kampusa u centru Beograda, na Terazijama koji je prillagođen radu sa velikim brojem menadžera.

Executive MBA program

Uspijeli su i u namjeri da zainteresuju pojedince i kompanije iz Crne Gore da se upišu, odnosno da kompanije dio sredstava za edukaciju usmjere i u ovaj izuzetan program za svoje bolje menadžere. 

,,S obzirom da je naša ideja od početka bila na gradimo jaku regionalnu poslovnu školu, svakako nam je Crna Gora jedna od najvažnijih karika na tom tržištu. Vjerujemo da i na tržištu Crne Gore, kao i kod nas u Srbiji postoji velika potreba za usavršenjem i daljim razvojem kadrova. Mi Crnu Goru vidimo kao tržište koje nudi mnogo kvalitetnih kadrova, a koji ispunjavaju uslove za Executive MBA program. Na crnogorskom tržištu ne postoji ni jedna poslovna škola koja nudi Executive MBA program a blizina i istorijska usmjerenost na saradnju između naše dvije zemlje predstavlja benefit koji će imati i polaznici i kompanije.” rekla je Rajka Šinik Vulić direktorica škole.

Ističući trendove u edukaciji za manadžere, na događaju je istaknuto da su najtraženiji programi usmjereni na liderstvo u vrijeme kriza, digitalnu transformaciju poslovanja, nova pravila u lancima snabdijevanja, upravljanje ljudima u vrijeme ekspanzije remote načina rada, usmjerenost na održivost i korporativnu odgovornost, važnost agilnosti menadžera i samih kompanija. 

Rajka Šinik Vulić  - direktorica škole

“Mi u RBS vjerujemo da je učenje proces koji se nikada ne završava, tako da smo kreirali program koji je specijalno namijenjen middle i senior menadžerima, koji žele da unaprijede i prošire svoje znanje i vještine novim tehnikama koje su aktuelne u poslovnom svijetu.” dodala je Rajka Šinik Vulić, direktorica ove poslovne škole.

Rome Business School Belgrade akreditovana je od strane VIU – Universidad Internacional de Valencia koji studentima dodjeljuje 60 univerzitetskih bodova (60 ESPB) i dvostruku diplomu. RBS posjeduje brojne akreditacije od strane italijanskog Ministarstva obrazovanja, Privredne komore Rima, Evropske komisije, Evropskog savjeta za obrazovanje u oblasti biznisa i mnogih drugih evropskih institucija. Kada je riječ o predavačima RBS ih je pažljivo za Executive MBA program u želji da polaznicima obezbijedi kvalitetan i inovativan sadržaj zasnovan na akademskim osnovama, ali sa velikim korporativnim iskustvom iz najvećih svjetskih kompanija.  

Regionalne kompanije koje su do danas ukazale povjerenje poslavši svoje menadžere na RBS Executive MBA program su: Allianz Partners, Comtrade, Delta Holding, Deutche Welle, Hemofarm, Johnson & Johnson, Roche i mnoge druge.