Gejmifikacija: Efikasan način motivacije

Bez obzira koliko bilo ko od nas uživa u svom poslu, postoje elementi koji mogu postati rutinski ili koji izgledaju kao nepotrebno trošenje našeg vremena. Prevazilaženje inercije članova tima može biti dio izazova za lidere prilikom uvođenja novih sistema ili podsticanja potrebne obuke. Srećom, postoji potencijalno rješenje kome se sve više kompanija okreće, a to je gejmifikacija.

Jelena Plivelić Mitrović
Gejmifikacija: Efikasan način motivacije

Kao što mu ime govori, gejmifikacija može učiniti mnoge „rutinske“ poslovne procese prijatnijim za članove tima kroz sistem prijateljskog nadmetanja i nagrada, što povećava vjerovatnoću da će se oni temeljno angažovati i ostvariti stvarnu korist. Pored toga, gejmifikacija može motivisati korisnike vaših proizvoda da prihvate ažuriranja sistema i da se bliže angažuju sa vašim brendom.

Lideri industrije Forbesovog tehnološkog savjeta postigli su uspjeh koristeći gejmifikaciju da motivišu članove tima, kupce, pa čak i prodavce. U nastavku, možete pročitati 8 načina koje tehnološki lideri mogu da iskoriste gejmifikaciju u svojim kompanijama.

Izaberite i motivišite dobre poslovne partnere.

Primjena društvenih oznaka u kompanijama za nagrađivanje pozitivnog ponašanja je veoma efikasna. Dobri partneri su sertifikovani da dobiju značku i tako pružaju odlične usluge kako bi zadržali značku. Klijent je jednostavno izabrao one partnere koji su zaradili značke. Igra je bila da se postigne i zadrži značka.

Podstaknite napredak ka sertifikacijama.

Kompanije mogu da iskoriste gejmifikaciju kroz programe koji pobjeđuju vođe timova.

Ujedinite članove tima tokom zajedničkih sastanaka.

Kombinacija korisnih informacija, nagrada i činjenja nečeg drugačijeg je siguran recept za uspjeh. Igre su međufunkcionalno, međukulturalno i međurelaciono ujedinjujuće. One ruše barijere stvarajući osjećaj drugarstva, zajedničkih vrijednosti i, na kraju, zajedničkog cilja. Timovi koji se zabavljaju zajedno imaju tendenciju da ostanu kreativni, motivisani i postižu visoke rezultate.

Motivišite i prepoznajte napredak ka ciljevima.

Postizanje cilja u datom procesu zahtijeva da se istovremeno jave tri elementa: motivacija za izvršenje zadatka, sposobnost da se proces završi i pokretač za željeno ponašanje u procesu. Gejmifikacija igra ključnu ulogu u dva od ova tri elementa.

Podsticati učešće u internim kursevima obuke.

Gejmifikacija je fenomenalan način za povećanje unutrašnjeg prijateljskog nadmetanja i drugarstva uz postizanje cilja. Uzmimo, na primjer, internu obuku. Zaposleni se često ne osjećaju inspirisanim da učestvuju u internim kursevima obuke. Međutim, gejmifikovanje procesa će povećati vjerovatnoću da će zaposleni iskoristiti obuku. Na kraju krajeva, gejmifikacija može biti odlično sredstvo za podsticanje angažovanja.

Inspirišite pretplatnike da podnesu sadržaj koji generišu korisnici.

Jedan od načina da gejmifikujete vaš posao može biti organizovanje nagradne igre na društvenim medijima. Ohrabrite vaše pretplatnike da šalju sadržaj koji su kreirali i da se zabavljaju u vašoj zajednici.

Motivišite članove tima da usvoje novu tehnologiju.

Tehnološki lideri mogu kreirati igru kako bi motivisali korisnike da usvoje novu tehnologiju i daju rezultat za svoje napore. Nagrade i bodovi iskustva se mogu dodijeliti zaposlenima na osnovu njihove tačnosti učenja i rezultata.

Podstaknite angažovanje na internim komunikacijskim platformama.

Gejmifikacija može pomoći u promovisanju usvajanja novih platformi za objedinjenu komunikaciju i saradnju od strane zaposlenih, kao što su Teams, Zoom ili Slack. Pretvaranje u takmičenje sa poenima, značkama, nagradama ili podsticajima vezanim za pozive, sastanke, ćaskanja i tako dalje može povećati angažovanje, zadržavanje informacija i stopu usvajanja.

Izvor