Kako lideri mogu da iskoriste najbolje od rada na daljinu

Rad na daljinu više nije privremeno rješenje ili sredstvo za postizanje cilja. To je sada naša realnost. Naučiti kako da izgradite efikasne, pouzdane i angažovane timove u virtuelnom svijetu važnije je nego ikada ranije. Dakle, šta ovo znači za lidere? Mnogi usvajaju nove strateške načine razmišljanja kada zapošljavaju timove.

Jelena Plivelić Mitrović
Kako lideri mogu da iskoriste najbolje od rada na daljinu

Društveno, mnogo se gubi kada zaposleni rade od kuće: timski duh može da nestane ako zaposleni komuniciraju samo virtuelno, a mnogi obično razgovaraju samo sa onima sa kojima direktno rade. Manje je slučajnih kontakata.

Neki zaposleni pate od usamljenosti dok rade od kuće ili se bore sa ravnotežom između posla i privatnog života, što utiče na njihovu produktivnost i učinak. Zato lideri uvode nove načine rada koji se fokusiraju na izgradnju povjerenja u tim koji radi na daljinu.

U nastavku pročitajte na koji način se najbolje može iskoristiti rad na daljinu.

Potrudite se da dijelite uspjehe i pobjede

U kancelariji je lakše voditi neobavezne razgovore o odličnim povratnim informacijama koje ste dobili, projektu koji ste završili ili klijentu na koga ste impresionirali. Ovi razgovori dolaze prirodno i podižu moral zaposlenih. Zato je korisno učiniti ove razgovore namjernim dok radite na daljinu.

Ne zaboravite na izgradnju društvenog tima

Ne zaboravite na druženje! Kada su timovi srećniji bolje rade zajedno. Napravite prostor za aktivnosti koje im omogućavaju da se odvoje od svakodnevnog posla i dajte im vremena da ulažu u izgradnju svojih radnih odnosa. U suprotnom, svi ostaju toliko fokusirani na svoj posao da zaborave na ljudskost svojih kolega.

Ohrabrite ih da se isključe

I na kraju, podsjetite svoje zaposlene da je radnom danu kraj. Modelirajte potrebu za ravnotežom između posla i privatnog života i obeshrabrujte preopterećenje. Zaposleni koji su prezaposleni i ne mogu da se isključe neće dati svoj najbolji posao. Kao vođa, nemojte ih samo podsjećati na ovo – ponašajte se na način koji pokazuje da vjerujete u to.

Izvor