Radović: Stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu je ekonomski prioritet

IRF će kampanju "Ona pokreće biznis" realizovati u narednom periodu u cilju podsticanja i afirmacije ženskog preduzetništva i osnaživanja žena u Crnoj Gori da se osmjele da uđu u sopstveni ili unaprijede postojeći biznis.

Nada Stojanović
Radović: Stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu je ekonomski prioritet
irf, irena radović, žene u biznisu, projekat, javni poziv

Investiciono-razvojni fond (IRF) konstantno radi na fleksibilnijim uslovima za kreditnu podršku namijenjenu ženama, pri čemu je stvaranje jednakih mogućnosti za preduzetnice ekonomski prioritet, saopštila je izvršna direktorica te institucije, Irena Radović.

Ona je u najavi za kampanju "Ona pokreće biznis" kazala da se IRF trudi da, kroz svoje kreditne linije za žene u biznisu, pomogne ženama da realizuju planove, iskažu kreativnost i ostvare svoj potencijal.

„Da zajedno stvaramo preduslove za uspjeh“, ocijenila je Radović.

IRF će kampanju "Ona pokreće biznis" realizovati u narednom periodu u cilju podsticanja i afirrmacije ženskog preduzetništva i osnaživanja žena u Crnoj Gori da se osmjele da uđu u sopstveni ili unaprijede postojeći biznis.

Radović je kazala da su žene u Crnoj Gori vlasnice svega jedne petine biznisa i teže pristupaju finansijama, jer su rijetko vlasnice zemljišta i druge nepokretne imovine.

„Čvrsto vjerujem da stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu nije samo pitanje rodne ravnopravnosti, već i ekonomski prioritet“, rekla je Radović.

Ona je dodala da se, kada je došla na mjesto izvršne direktorice, iznenadila činjenicom da za preko tri decenije postojanja Fonda za razvoj, sada IRF-a, nijedna žena nije bila na čelu institucije, niti članica menadžmenta.

„Takođe, prva sam žena u Odboru direktora. To je za mene bio dodatan podsticaj da imam još veću odgovornost da djelujem u pravcu osnaživanja žena, kako u IRF-u, tako i žena u svim sferama društvenog i ekonomskog života“, saopštila Radović.

Ona je kazala da je jedna od prvih odluka koju je donio novi menadžment na početku godine bilo ukidanje bonusa za članove mendžmenta i Odbora direktora.

„Odlučili smo da jedan dio tog novca usmjerimo na javni poziv za tri najbolja investiciona projekte za žene u biznisu i dodijelimo bespovratna sredstva, kako bismo stimulisali žensko preduzetništvo“, saopštila je Radović.

Ona je navela da IRF konstantno radi na fleksibilnijim uslovima za kreditnu podršku namijenjenu ženama, a nedavno je Odbor direktora usvojio odluku da uslove za žensko preduzetništvo učine dodatno fleksibilnijim, te redukovao kamatnu stopu na 2,5 odsto.

Radović je rekla da vjeruje da u Crnoj Gori ima puno žena koje su spremne da svoja znanja, iskustva i vještine podijele sa drugim ženama, koje nijesu dovoljno osnažene i treba im podrška.

„Kada žene podržavaju jedna drugu, nevjerovatne stvari mogu da se dese. Snažno vjerujem da će naše poruke i iskustva naših klijentkinja biti inspiracija i motivacija za mnoge od nas“, poručila je Radović.

Prema njenim riječima, kada žene imaju otvorene prilike, podršku i mogućnosti da ostvare svoj potencijal, cijelo društvo i ekonomija će napredovati.

„Kada su žene prisutne u biznisu, one unesu onu svoju pokretačku i kreativnu energiju, čine biznis boljim i doprinose snaženju ekonomije. Žena je taj motor, pokretač svega. Ona pokreće biznis“, rekla je Radović.

Ona je pozvala žene preduzetnice da se prijave na javni poziv i dostave investicione projekte i iskažu interesovanje za kreditne linije za žene u biznisu.

„Kroz javni poziv smo se usmjerili na žene koje su bile hrabre i smjele da tokom pandemije otpočnu biznis, a posebno na one koje su svoje aktivnosti usmjerile na zelenu i digitalnu tranziciju crnogorske ekonomije“, saopštila je Radović.

IRF je raspisao javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu u okviru kampanje "Ona pokreće biznis".

Na javni poziv mogu da se prijave žene koje su otpočele svoj biznis ili planiraju da unaprijede postojeći. Pravo učešća imaju registrovana privredna društva u kojima je većinski vlasnik i izvršni direktor žena i koja su upisana u relevantne registre do datuma objave javnog poziva, a koja posluju kraće od 24 mjeseca.

Dodatno, postoji mogućnost da aplikantkinje za realizaciju investicionih projekta konkurišu kod IRF-a za povoljna sredstva putem kreditnih linija za žene u biznisu.

  Prijavu sa potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti do 15. februara 2022. godine na arhivu Investiciono-razvojnog fonda (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/1, 81 000 Podgorica) ili putem e-maila: onapokrecebiznis@irfcg.me sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu.  

Za sve dodatne informacije, kontakt tel. je 080 012 012 i e-mail: onapokrecebiznis@irfcg.me od sedam do 15 sati svakog radnog dana.