IRF u potpunosti fokusiran na održiv rast i inkluziju zelenog i digitalnog poslovanja, osnaživanje žena i mladih

Nada Stojanović
IRF u potpunosti fokusiran na održiv rast i inkluziju zelenog i digitalnog poslovanja, osnaživanje žena i mladih

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda, dr Irena Radović, učestvovala je na sastanku sa ambasadorima EU koji je organizovala Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji domaćin je bila Oana Kristina Popa, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, saopšteno je iz Investiciono-razvojnog fonda.

Radović je kako je saopšteno, izrazila zadovoljstvo povodom učešća na sastanku tokom kojeg je prezentovala ciljeve i aktivnosti, kao i poziciju koju IRF ima kao državna razvojna finansijska institucija kada je u pitanju podrška crnogorskoj privredi i razvoju preduzetništva.

Ona je istakla da je jedan od ključnih prioriteta IRF-a održivi ekonomski inkluzivni razvoj Crne Gore. U tom pravcu, kazala je da:

“IRF u potpunosti fokusiran na održiv rast i inkluziju zelenog i digitalnog poslovanja, te osnaživanje žena i mladih, zbog čega je neophodno, kako je poručila, podržati predstojeći investicioni ciklus zasnovan na zelenom finansiranju i uključivanju ranjivih kategorija”.

Radovićeva je, takođe, kazala, “da IRF kontinuirano podržava mala i srednja preduzeća, te razvoj preduzetništva u glavnim sektorima – turizam, poljoprivreda, proizvodnja, proizvodnja energije, usluge, kao i uravnoteženiji regionalni razvoj kroz finansiranje infrastrukturnih projekata i podršku lokalnim samoupravama”.

Govoreći o ulozi IRF-a od početka pandemije, saopštila je da je IRF plasirao preko 495 miliona eura, uz značajnu podršku i partnerstvo sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i Francuskom razvojnom agencijom (AFD).

Tokom sastanka je bilo posebno riječi o ulozi IRF-a kao agenta za finansijsku inkluziju i ekonomsko osnaživanje žena u skladu sa prioritetima definisanim kroz partnerstvo sa EIB-om i AFD-om.

Rdović je naglasila značaj kampanje „Ona pokreće biznis“ i podrške koje su ovim aktivnostima koje se realizuju u saradnji sa odborima za rodnu ravnopravnost i ekonomiju, finansije i budžet snažno dale Delegacija EU u Crnoj Gori, ambasade SAD-a, Francuske i Velike Britanije.

Na sastanku je bilo riječi i o drugim ekonomskim temama od značaja za Crnu Goru i region Zapadnog Balkana.