Mastercard pokreće novi sektor za inovacije u oblasti održivosti

Sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj, Sustainability Innovation Lab će služiti kao globalni istraživačko -razvojni centar za digitalne proizvode i rešenja koja vode računa o klimi i kao podrška startapimai klijentima koji žele da ostvare trajni uticaj

Nada Stojanović
Mastercard pokreće novi sektor za inovacije u oblasti održivosti

Kompanija Mastercard je danas najavila pokretanje svoje nove Laboratorije za inovacije u oblasti održivosti, segmenta koja će upravljati daljim razvojem portfolija digitalnih proizvoda i rješenja koja uzimaju u obzir ekološke postulate. Laboratorija ima za cilj da osnaži firme i potrošače da promijene način na koji proizvode, distribuiraju i kupuju proizvode i usluge, čime bi se osiguralo da ljudi i planeta mogu da napreduju dok se globalna ekonomija brzo digitalizuje.

U znak podrške Zelenom dogovoru Evropske unije, Mastercard je odabrao Stokholm za sjedište svoje globalne Laboratorije, jer je upravo ovaj grad već dugo na čelu održivih inovacija gdje postoji snažna potrošačka, politička i poslovna posvećenost prelasku na zelenu ekonomiju.

„Kako bi se postigli globalni ciljevi u domenu usporavanja klimatskih promjena, neophodno je da se hitno pozabavimo podsticanjem inovativnih rješenja i njihovom praktičnom primenom“, kaže Kristina Kloberdanz, direktorka sektora za održivost u kompaniji Mastercard.

„Dok nastavljamo da gradimo održiviju digitalnu ekonomiju, Laboratorija za inovacije u oblasti održivosti će nam omogućiti da zajedno stvorimo opsežan portfolio ekološki prihvatljivih rješenja, kao i da ujedinimo firme i potrošače u akcijama okrenutim ka sprečavanju daljih klimatskih promjena.“

Imajući u vidu da je potrebno da se potrošnja prebaci na održiviju paradigmu kako bi se ispunili globalni ciljevi smanjenja ugljeničnog otiska, Mastercard iznova osmišljava budućnost trgovine kroz saradnju na kreiranju digitalnih rješenja koja osnažuju firme, vlade i milijarde potrošača koji su dio Mastercard mreže kako bi pomogli očuvanju okoline. Laboratorija će se posebno fokusirati na rješenja koja omogućavaju održivu potrošnju, jer sve više potrošača želi da preduzme mjere za zaštitu životne sredine, a koja istovremeno mogu da  povećaju vidljivost i transparentnostu lancima vrijednosti za proizvodnju proizvoda koji imaju pozitivan uticaj i na ljude i na planetu.

Otvorene inovacije za postizanje održivog uticaja

Mastercard ima uspješne rezultate u izgradnji dugoročnih partnerstava sa inovativnim startapima u nordijskom regionu, gdje će se nalaziti nova Laboratorija, a najsvežiji primjer među njima je nedavna saradnjasa švedskom FinTech kompanijom Doconomy na pokretanju Mastercard kalkulatora ugljeničnog otiska. Kompanija takođe njeguje FinTech inovacije usredsređene na klimu kroz Klimatski izazov i svoj program za saradnju sa startap zajednicom Start Path.

„Ljudska aktivnost je nesumnjivo stvorila klimatsku krizu i naše je da to ispravimo“, kaže Mathias Vikstrom, izvršni direktor kompanije Doconomy.

„Radeći sa kompanijom Mastercard i našim partnerima širom svijeta, uvjereni smo da će nam inovacije pomoći da to riješimo. Zaista je inspirativno vidjeti da Laboratorija za inovacije održivosti podržava sve inkluzivne klimatske akcije svake banke na svakom tržištu.

Istraživanje i razvoj u Laboratoriji već su u toku i u njih su uključeni  zaposleni u kompaniji Mastercard, startap partnerima i klijenti, dok će fizički prostor otvoriti svoja vrata na proljeće 2022.

Aktivnosti u okviru noveLaboratorije će se zasnivatina iskustvu kompanije Mastercard u domenu  inovacija koja donose realan uticaj u oblasti finansijske inkluzije, a istraživaće način na koji tehnologije kao što su 5G, kvantno računarstvo i napredna vještačka inteligencija-mogu biti primijenjene u rešavanju ekoloških izazova. Sastojaće se od Centar za istraživanje i razvoj koji će u fokus staviti kreiranje rješenja koja omogućavaju održivu potrošnju i lance vrijednosti; zatim od platforme„Laboratorije kao usluga“ za okupljanje partnera i kupaca u zajedničkom kreiranju održivih rješenja koja pružaju međusobnu vrijednost, i na kraju od Mastercard Experience Centercentra za praktične demonstracije proizvoda i interakciju za zaposlenima.

Osnovni prioritet Laboratorije biće osmišljavanje nove primjene karakteristika Mastercard kalkulatora ugljeničnog otiska, koja je sada ugrađena u globalnu mrežu kompanije čim se osigurava besprijekorno korisničko iskustvo  i to je aktivnost na kojoj će se blisko sarađivati sa članovima Doconomy tima. Takođe će istražiti kako Mastercard Provenance može dalje da povećava transparentnost ne samo za veći društveni uticaj, već i u inicijativama za životnu sredinu, poput omogućavanja stranama u lancu snabdijevanja da donose održivije odluke o proizvodnji.

Kako bi dalje pokretao kolektivne klimatske akcije, Mastercard nastavlja da napreduje u svom naporu da do 2050. godine dostigne nultu emisiju, pridruživši se nedavno inicijativi 1,5 stepeni Lideri lanca snabdijevanja koja je usmjerena ka emisija gasova širom mreža dobavljača. Kompanija je ujedinila više od 65 partnera širom svijeta u okviru koalicije Neprocjenjiva planeta, čiji je cilj sadnja100 miliona stabala.