Motivaciju treba tražiti u želji za usvajanjem novih saznanja

Olivera Blagojević je prva i do sada jedina doktorka nauka u turizmu na Univerzitetu Crne Gore i u intervjuu za #zeneoduticaja poručuje da je osnov uspjeha u bilo kom poslu je da volite ono što radite!

Nada Stojanović
Motivaciju treba tražiti u želji za usvajanjem novih saznanja

Profesor iz oblasti hotelskih operacija na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, kao i poslovni savjetnik iz oblasti primjene i implementacije ISO standarda Olivera Blagojević kaže da nije lako uspostaviti balans između, s jedne strane porodičnih obaveza, a sa druge strane obaveza na poslu koje treba u roku i savjesno ispuniti. Prva je i do sada jedina doktorka nauka u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i u intervjuu za #zeneoduticaja poručuje da je osnov uspjeha u bilo kom poslu je da volite ono što radite!

- Motivaciju treba tražiti u želji za usvajanjem novih saznanja - poručila je Blagojević.

U Nikšiću završila osnovnu i srednju školu.  Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a po završetku studija, 2004. godine, zasniva radni odnos kao pripravnik u prestižnoj hotelskoj kompaniji Montenegro Stars Hotel Group u Budvi. Nakon dobrih rezultata  krajem 2004. godine odlazi na specijalizaciju za F&B menadžment u hotelskom lancu „Aldiana” u Tunisu, a po povratku postaje F&B menadžer u hotelu „Montenegro”.

Postdiplomske studije upisala je 2006. godine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Baru, smjer hotelijerstvo, a magistarski rad, pod nazivom „Upravljanje sektorom ugostiteljstva u hotelijerstvu”  odbranila  je 2008. godine. Dopunski radni odnos zasnovala je na Fakultetu za internacionalni turistički menadžment, gdje je od septembra 2009. godine angažovana kao saradnik u nastavi, na grupi predmeta iz  Marketinga i  Hotelskih operacija na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, od septembra 2011. godine.  

#ZENEODUTICAJA: Vi ste prva i do sada jedina doktorka nauka u turizmu na Univerziteta Crne Gore? Gdje ste još angažovani?

#Olivera Blagojević:  Inspirisana daljim usavršavanjem akademske karijere upisala sam doktorske studije na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore. U julu 2020. godine sam odbranila  PhD tezu „Koncepcija satisfakcije potrošača u hotelskoj industriji Crne Gore i tako samo postala prvi i do sada jedini doktor nauka u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerziteta Crne Gore. Karijerni put obilježio je moj rad na menažderskim pozicijama u turističkoj branši na pozicijama direktor boutique hotela „Ziya” u Podgorici, a zatim izvršnog direktora turoperatora „Fly Montenegro Travel” u Podgorici. U januaru 2021. godine izabrana sam u zvanje docenta za oblast menaždmenta u turizmu.

Trenutno obavljam poslove profesora iz oblasti hotelskih operacija na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, kao i poslovnog savjetnika iz oblasti primjene i implementacije ISO standarda (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013) i primjene HACCP principa bezbjednosti hrane. Pohađala sam i veliki broj specijalističkih kurseva i obuka, kao i uzimala aktivno učešće u brojnim radionicama i seminarima.

#ZENEODUTICAJA: Koliko je teško uspjeti u Crnoj Gori kao žena?

#Olivera Blagojević:  Smatram da se položaj žena u poslu u Crnoj Gori tokom poslednjih desetak godina mijenja u pozitivnom smislu. Međutim, postoje djelatnosti, zanimanja i oblasti društvenog i političkog života gdje je učešće žena i dalje malo zastupljeno. S jedne strane imamo činjenicu da su žene, prema posljednjem popisu brojnije stanovništvo (51%), zatim u obrazovnoj strukturi dominantnije kada je u pitanju visoko obrazovanje i magistratura, dok recimo u malom procentu učestvuju u parlamentu i uopšte kada je riječ o upravljačkim strukturama.

#ZENEODUTICAJA: Da li ste u karijeri imali poteškoća u smislu rodne ravnopravnosti?

#Olivera Blagojević:  Statistike  oslikavaju položaj, a samim tim ukazuju na aktuelnu situaciju kojom se treba pozabaviti. Svakako da korijeni dosežu duboko u psihološke i sociološke apsekte ove problematike, kao i činjenice da se i dalje osjećaju uticaji patrijahalnog i tradicionalnog modela društva. Što se mog iskustva tiče, moram da istaknem da do sada u karijeri nijesam imala poteškoća u smislu rodne neravnopravnosti. U kompaniji u kojoj sam započela svoj prvi profesionalni angažman, Montenegro Stars Hotel Group, sva tri upravljačka mjesta za tri hotela su pripala pripadnicama nježnijeg pola. Ohrabrujuća je činjenica da se na tom polju poslednjih godina situacija mijenja u smislu da se sve više prepoznaje potencijal žene u liderstvu i upravljanju.

#ZENEODUTICAJA: Pored svih obaveza koje imate i porodičnog života da li imate slobodnog vremena i na koji način se odmarate?

#Olivera Blagojević:  Upravljanje vremenom je posebna vještina koja se takođe uči. Kao majka dva dječaka i poslovna žena koja već više od jedne decenije obavlja dva posla, morala sam da pronađem model postavljanja prioriteta. To naravno nije uvijek lako, ali uz podršku i dobru organizaciju, sve je moguće. Slobodno vrijeme najviše volim da provodim sa porodicom i bliskim prijateljima. Odmaram se uz dobru knjigu, film, muziku bilo da sviram ili je slušam i volim šetnju u prirodi itd.

#ZENEODUTICAJA: Da li je teško uspostaviti balans između porodičnih i poslovnih obaveza?

 #Olivera Blagojević:  Nije lako uspostaviti balans između, s jedne strane porodičnih obaveza, a sa druge strane obaveza na poslu koje treba u roku i savjesno ispuniti. Uz to i akademski put je zahtijevao kontinuiran rad, što je svakako iziskivalo određena odricanja zarad postizanja rezultata.

Olivera Blagojević

#ZENEODUTICAJA: Ko vam je podrška na putu uspjeha?

#Olivera Blagojević:  Najveću podršku su mi svakako pružili roditelji, porodica i bliski prijatelji, koji su mi na mom životnom putu, u poslu i akademskoj karijeri nesebično pomagali. Takođe, značajnu podršku sam imala i od strane poslodavaca (Montenegro Stars Hotel Group, Fakultet za biznis i turizam Budva, Fly Montenegro Travel d.o.o. Podgorica i Montell d.o.o. Cetinje) i od strane mentora na doktorskim studijama prof.dr Boža Mihailovića.

#ZENEODUTICAJA: Da li ste imali opstrukcija od strane muških kolega?

#Olivera Blagojević:  U dosadašnjem radu nijesam imala opstrukciju od strane muških kolega. Želim ovom prilikom da istaknem, da sam imala vrlo korektnu saradnju sa kolegama i poslodavcima.

#ZENEODUTICAJA: Koje su Vaše poruke za mlade koleginice koje žele da uspiju?

#Olivera Blagojević:  Savjetovala bih da budu istrajne i ne odustaju od postavljenih ciljeva. Osnov uspjeha u bilo kom poslu je da volite ono što radite! Motivaciju treba tražiti u želji za usvajanjem novih saznanja, a ne samo u higijenskim motivatorima. Osim kompetencija, veoma je bitan profesionalan odnos prema radu i obavezama,  kao i poštovanje na svim relacijama (prema kolegi/ci, nadređenom), zatim ljubaznost, posvećenost, disciplina i sl.