Za uspjeh je potrebna istrajnost, upornost, ali i hrabrost za nastavak

Fetija Kalač je osnovala udruženje Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu i sa drugim isljenicima na svaki način promoviše našu zemlju i pokušava da doprinese našoj kulturi i turizmu

Nada Stojanović
Za uspjeh je potrebna istrajnost, upornost, ali i hrabrost za nastavak

Fetija Kalač, predsjednica udruženje KIC Crne Gore u Luksemburgu je već treću deceniju napustila svoj rodni grad Rožaje i otišla u bijeli svijet, kako bi pronašla svoju sreću.

Put je doveo do Luksemburga, male zemlje i malog grada, ali velike raskoši i bogatstva.  I pored uspješnog posla u Luksemburgu, obezbijeđene egzistencije Fetija pomaže svoju Crnu Goru. Osnovala je udruženje Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu i sa drugim isljenicima na svaki način promoviše našu zemlju i pokušava da doprinese našoj kulturi i turizmu.

- Povela sam sa sobom i svoju djecu, sina i ćerku. Njima sam omogućila da završe škole u Luksemburgu i da sebi obezbijede život kakav ne bi imali u Crnoj Gori. Nadam se da su mi na tome zahvalni - kaže u intervjuu za #zeneoduticaja predsjednica udruženja KIC Crne Gore u Luksemburgu.

Fetija Kalač

#ZENEODUTICAJA: Došli ste u Luksemburg i koji je bio vaš prvi posao?

#Fetija Kalač:  Da se vratim svom putu i dolasku u Luksemburg. U Luksemburgu sam držala restoran pri Tenis klubu potom sam se zaposlila. Bavim se volonterizmom i pomažem onima kojima je pomoć najpotrebnija. I naravno, udruženje Kulturno-informativni centar Crne Gore u Luksemburgu predstavlja krunu mog bivstvovanja u Luksemburgu.

#ZENEODUTICAJA: Recite nam nešto o udruženju, odakle ideja za te aktivnosti?

#Fetija Kalač:  Ovo udruženje predstavlja podsticaj, impuls za život i veliko osvježenje, a realizovane aktivnosti i projekti se mogu smatrati nagradom. Volim da pokrećem projekte koji će značiti svima, i Crnogorcima s ove strane i Crnogorcima u Crnoj Gori.

Ta želja za povezivanjem je veliki izazov, jer živimo u vremenu odsustva komunikacije, dijaloga, pogleda, susreta. Pokušavam da, uprkos izazovnom vremenu, povežem dva horizonta, iako to i nije toliko jednostavno.

Dugo je vremena sarađivala sa predstavnicima jevrejske zajednice u Luksemburgu, što mi je omogućilo da upoznam jednu novu kulturu i običaje. Oduvijek sam bila otvorena prema ljudima bez obzira kojoj nacionalnoj zajednici pripadaju i kakvo je njihovo vjersko, političko i drugo opredjeljenje. Ova osobina mi je dala brojna poznanstva i prijatelje po cijelom Luksemburgu.

#ZENEODUTICAJA: Kako stižete vaš posao u Luksembrgu, aktivnosti u udruženju?

#Fetija Kalač:  Dakle, kao što vidite, kad ima volje, ima i usklađenosti i izvršavanja svih obaveza koje sam preuzela. Uspijevam da odradim i redovne i vanredne aktivnosti. Moj radni dan se ne završava u 15h, već u večernjim satima. Do tada uspijevam da odradim i privatne obaveze, ali i obaveze udruženja. Obično to budu telefonski razgovori, susreti, nekoliko mailova i pisama. Vikend je posvećen volonterizmu i vremenu kada odlučujem da obiđem neko mjesto izvan grada, bilo da je to šuma, park, šetnja pokraj rijeke ili druženje sa prijateljima.

#ZENEODUTICAJA: Šta vam je oslonac i podrška?

#Fetija Kalač:  Prijatelji su mi jako važni i oni su mi kao porodica, oslonac i podrška. Moj život čine većinom prijatelji koje sam upoznala ovdje u Luksemburgu i volim da provodim vrijeme sa njima. Za jednu ženu sa Balkana koja odlučuje da dođe u daleki i nepoznati Luksemburg, nameću se mnogi izazovi i iskušenja.

#ZENEODUTICAJA:  Koje su bile prepreke na vašem putu do uspjeha?

#Fetija Kalač:  Sve ovo što sam postigla se ogleda u preprekama koje sam morala prevazići, a one su mi bile nesalomljiva lekcija. Da biste uspjeli, morate razmišljati u pravcu da nije dovoljno podmiriti se svakodnevnim radom, da je potrebno istrajnosti i upornosti, ali i hrabrosti za nastavak.

Kažu da iza svako uspješnog čovjeka ima puno neuspješnih godina. Ne bih rekla da su neuspješne, ali jesu proživljene teškim i napornim radom. Vjerujem u sebe i svakoj godinu koja dolazi, jer u kombinaciji sa napornim radom, sve ovo garantuje uspjeh i rezultate.

#ZENEODUTICAJA:   Šta biste poručili na kraju?

#Fetija Kalač:  Na kraju, važno je ostati dosljedan sebi i vjerovati sebi. Uspjeh nije fikcija već realnost ako smo ozbiljni u tome i ako stremimo ka cilju bez oklijevanja.