Intervju sa dr Nadom Cicmil-Sarić: Uvijek postoji prilika da se vratimo na pravi put

U razgovoru za #zeneoduticaja onkološkinja dr Nada Cicmil - Sarić poručila je: - Svi smo duboko svjesni da savršenstvo ne postoji, ali smatram da cijelog života treba da radimo na tome da mu budemo što bliže. Rad na sebi - želja da svakim danom postanemo bolji čovjek i bolji profesionalac mora da bude doživotan. Pročitajte šta je još rekla o životu, karijeri, uspjehu...

Nada Stojanović
Intervju sa dr Nadom Cicmil-Sarić: Uvijek postoji prilika da se vratimo na pravi put

Onkološkinju dr Nada Cicmil - Sarić bilježi obrazovanje i kultura u najširem smislu te riječi. Red, rad i odgovornost prema institutciji života su porodični i društveni temelji na kojima je zasnovano njeno postojanje. Gotovo 12 godina je radila na Institutu za radiologiju i onkologiju UMC Sarajevo, a nakon toga dolazi rat u Bosni, migracija: prvo prema Beogradu, KBC „Bežanijska kosa“, a nakon toga prema domovini mojih predaka, Crnoj Gori

#ZENEODUTICAJA: Kažite nam nešto o vašim počecima, obrazovanju, životu…

#CICMIL - SARIĆ: Moj životopis je započeo mojim dolaskom na svijet na porođajnom odjeljenju ginekološke klinike „Jezero“u Sarajevu. Moji roditelji, Crnogorci, iz Banjana odnosno iz Pive, su predstavnici intelektualaca „više srednje klase“  iz vremena bivše Jugoslavije koje odavno više nema. Rad na Instututu za radiologiju i onkologiju u Sarajevu, KBC Bežanijska kosa u Beogradu, na Medicinskom fakultetu i KBC u Foči te na nekadašnjoj klinici, a danas Institutu za onkologiju u Podgorici, čine životni odraz mog jugoslovenskog porijekla. Obrazovanje i  kultura u najširem smislu te riječi, red, rad i odgovornost prema institutciji života su porodični i društveni temelji na kojima je zasnovano moje postojanje.

Osnovna škola „Bratsvo jedinstvo“koju sam završila bila je simbol društvenog mentaliteta toga vremena. Poslije gimnazije slijede studije medicine, specijalizacija iz interne medicine i rad u onkologiji već od mojih dvadeset i tri godine života koliko sam imala u vrijeme diplomiranja.

Nada Cicmil Sarić

#ZENEODUTICAJA: Osim medicine koja su vaša druga zanimanja?

#CICMIL - SARIĆ: Pored svog racionalnog dijela moja egzistencija je uvijek bila ispunjena velikim zanimanjem za duhovne i psihološke aspekte života. ,,Sveto trojstvo” smisla moga postojanja čine: moja porodica, pomoć bolesnom čovjeku i poznavanje francuskog i  engleskog jezika kao realna mogućnost upoznavanja novih ljudi, novih prostora i osvajanja novih znanja. U ovom okviru sam imala privilegiju da prevedem na francuski jezik kratki roman autorke Ane Spasić: ,,Luka male princeze” (“ Le port de la petite princesse”).

#ZENEODUTICAJA: Radili ste u nekoliko gradova i vaša praksa je obimna?

#CICMIL - SARIĆ: Gotovo 12 godina sam radila na Institutu za radiologiju i onkologiju UMC Sarajevo, a nakon toga dolazi rat u Bosni, migracija: prvo prema Beogradu, KBC „Bežanijska kosa“, a nakon toga prema domovini mojih predaka, Crnoj Gori. U vrijeme rada na Institutu za radiologiju i onkologiju u Sarajevu, dobila sam priliku da kao stipendista Vlade Republike Francuske provedem godinu dana na Institutu ,,Pierre et Marie Curie" u Parizu. Utoku rada u KBC ,,Bežanijska kosa”, bila sam član Međunarodnog odbora za onkologiju pri ,,Bežanijskoj kosi”, što mi je dalo jedinstvenu priliku da radim sa pokojnim Prof. dr Georges Mathé, koji vjerovatno predstavlja najznačajniju figuru svjetske onkologije ikada.  Radila sam i kao stručni saradnik na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Foči, a danas sam mentor za praktičnu nastavu specijalizantima  porodične medicine za oblast onkologije pri Medicinskom fakultetu u Podgorici.

#ZENEODUTICAJA:Šta podrazumijeva vaš rad u Institutu za onkologiju u Podgorici?

#CICMIL - SARIĆ: Posao koji obavljam na Institutu za onkologiju u Podgorici podrazumijeva rad u svakodnevnoj praksi, aktivno sudjelovanje na stručnim sastancima od nacionalnog, regionalnog i međunarodnog obima i značaja na kojima sam imala više od stotinu pedeset prezentacija i panel diskusija, rad na edukaciji, informisanju, prevenciji i ranom otkrivanju malignih bolesti. Borba za prava oboljelih od malignih bolesti kada je riječ o dostupnosti  savremene dijagnostike i liječenja čini izuzetno važan dio moga rada. Desetine puta sam imala priliku da sarađujem sa pisanim, video, audio i elektronskim medijima u Crnoj Gori. Iskreno se nadam da su poruke koje su tim prilikama izrečene bile upućene na pravi i razumljiv način i da su  stigle do onih kojima su prvenstveno namijenjene. Objavljujem stručne radove iz onkološke prakse u stručnim časopisima sa recenzijom i u časopisu Ljekrske komore Crne Gore ,,Medical", a pisac sam i tri autorska djela: ,,Monografije o prekancerozama dojke" kao i poglavlja o palijativnoj medicini u onkologiji i uticaju duhovnosti, vjere i običaja na ishod liječenja kod onkološkog bolesnika koja se odnose na Crnu Goru a koja su pod pokroviteljstvom Middle East Cancer Consortium objavljenja u izdanjima Springer Book Nature i Oxford Book.

#ZENEODUTICAJA: Imate dobru saradnju sa nevladinim organizacijama?

#CICMIL - SARIĆ: Više od deceniju održavam kontinuiranu saradnju sa NVO: ,,Žena danas", ,,ILC" ( Tuzi), ,,Povjerenje", ,,Anima" i ,,Zdrava Donna Montenegrina" koja je nažalost prestala sa radom. Ambasada Francuske,  Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori kao i Ambasada Belgije u Beogradu mi godinama poklanjaju povjerenje kao svom ovlašćenom ljekaru.

#ZENEODUTICAJA: Šta je po vama cilj, odnosno svrha života?

#CICMIL - SARIĆ: Ljudsko biće pored biološkog nasljeđa, baštini i sociološku i porodičnu genetiku. Čovjek ne bira da li će se roditi, gdje i kada će se roditi, ne bira roditelje, rodbinu, boju kože, naciju ni vjeru kojoj će pripadati. S druge strane, mjesto i vrijeme rođenja, zapisani negdje, možda ,,među zvijezdama”, svekoliko određuju naše životne puteve, ciljeve, uvjerenja i nadahnuća.  Naš put i njegov cilj su uvijek pravi: putnik na njemu može i da zaluta, ali uvijek postoji prilika da se na pravi put vratimo. Svi smo duboko svjesni da savršenstvo ne postoji, ali smatram da cijelog života treba da radimo na tome da mu budemo što bliže. Rad na sebi: želja da svakim danom postanemo bolji čovjek i bolji profesionalac mora da bude doživotan. Učiti od drugih, učiti od samoga sebe, na sopstvenom iskustvu: na greškama i uspjesima, stvarati samoga sebe kao jedinstvenu i neponovljivu jedinku u vremenu i prostoru su djela koja  sigurno dovode do uspjeha i ispunjavanja duše lijepim sadržajem. Naravno, kod svakoga od nas ovaj proces se odvija  na svoj način, sopstvenom hronologijom, sopstvenim prioritetom. Biti jedinstven, biti samo svoj, a ne kao neko  drugi, makar taj neko i bio poseban, to je ono  čemu  sam cijelog života težila.

#ZENEODUTICAJA: Kako postići mir u moru obaveza i problema?

#CICMIL - SARIĆ: Postići mir sa sobom je najširi i najjači osnov za postizanje mira i ravnoteže sa svim drugim ljudima. Oduvijek, pa tako i danas, nastojim naći pravu mjeru stvari, sagledati uz pomoć ogledala i očiju drugih ljudi, sopstveno pravo mjesto u stvarnosti ljudske zajednice. Svoj odnos sa ljudima gradim na temelju prihvatanja različitosti na sledeći način: zamislite sebe da živite u kući sa jednim prozorom ili pak da živite u kući sa mnogo prozora. Zamislite cijeli život, njegove izazove i  sadržaj, njegov kvalitet  kod čovjeka koji ima jedan prozor i jedan pogled u odnosu na onoga ko ima mnogo prozora i više pogleda, a samim tim i priliku da u nekima uživa a neke da, ako treba, mijenja na bolje. Ima li uopšte mjesta pitanju: šta bi od ovoga izabrali ?

#ZENEODUTICAJA:Kako postići i biti uporan u ostvarivanju životnih ciljeva?

#CICMIL - SARIĆ: Nije lako doći do ostvarenja željenog i postavljenog životnog cilja, a još je teže održati dostignuto: kako njegov nivo, tako i kvalitet. Nije lako biti lijep, nije lako postati bogat, ali najteže je ipak postati poseban i uspješan. Dobar dio ljudi umjesto da u ovom cilju  radi na sebi, kreće ,,putem kojim se češće ide” (ali nikada nigdje ne stiže), i pokušava imitirati, ometati, a  često i nipodaštavati  druge ljude na njihovom putu. Kao da se život, zdravlje, pamet, uspjeh, sreća mogu kupiti, gumicom izbrisati ili od nekoga drugog oteti. Ovo je izazov i zamka za cijeli ljudski rod, ali zato čovjek ima svijest i spoznaju o tome kao i mogućnost izbora koju svakako mora iskoristiti.

#ZENEODUTICAJA:Jeli vaš put do uspjeha bio dug?

#CICMIL - SARIĆ: Moj put do zaokruženja životnog blagostanja nije bio lak i jednostavan: čak je bio veoma složen, sa mnogo novih početaka. Ja sam svaki od njih doživjela kao novu priliku, a ne kao nazadovanje ili kao utisak da mi je nešto što sam već uradila i stekla neko oduzeo. Izreka da je promjena jedina konstanta ljudskog postojanja je zaista postala moja usvojena doktrina. Sebe samu, danas vidim, kao kvalitetom drugačiju osobu nego što sam to ranije bila, a sve  u kontekstu jednog istog ljudskog života. Mnogo puta u životu sam kao biljka otrgnuta od svoje podloge, morala naći način kako da se prilagodim uslovima i pravilima novog okruženja, da razvijem pozitivnu interakciju, razumijevanje i povjerenje.

#ZENEODUTICAJA:Jeli teško biti uspješna u svojoj struci pored brojnih muških kolega?

#CICMIL - SARIĆ: Moram priznati, da suprotno velikom broju pripadnica ženskog roda, ja ne pripadam kategoriji onih koji su radi rodne pripadnosti pri zaposlenju ili na poslu bili onemogućavani, osporavani ili diskriminisani: podršku i poštovanje sam dobijala i od porodice u kojoj sam se rodila, i od porodice koju sam sa suprugom formirala, i od radne sredine koju sam u nekoliko navrata promijenila. 

Ono čega je u poslovnom miljeu (prije svega na intelektualnom planu) izvjesno bilo, a u čijoj  pozadini nije postojala rodna diskriminacija,  jeste nezdrava konkurencija umjesto zdrave kompeticije. Toga ima i danas. Takvo ponašanje je motivisano pokušajima da javnost ne upozna nekoga ko možda ima veći intelektualni kapital: ko možda  zna više, ko možda umije više, ko možda bolje govori neki strani jezik, ili možda  posjeduje bolje komunikacione sposobnosti i bolje prenosi svoje znanje drugim ljudima kako u samoj struci, tako i van nje. Sa svoje strane, uzdala sam se i vjerujem i danas u svoju autentičnost, personalnost i individualnost: u ovom kontekstu mi je Sinatrina ,,My way”, od naslova do sadržaja teksta, uvijek bila lijep način da o ovome govorim. Ako već ne mogu zaboraviti ono i one koji su imali namjeru da me povrijede, ja onda opraštam. Zbog toga se uvijek osjećam veoma dobro.

#ZENEODUTICAJA:Poznati ste kao neko ko ima svoj stav.

#CICMIL - SARIĆ: Winston Churchill je rekao: ,,Stav je mala stvar koja pravi veliku razliku".  Ako želite da uspijete, na prvom mjestu zauzmite svoj stav i budite u tome istrajni: ako shvatite da nekada niste u pravu (što je u životu sasvim moguće), to samo znači da ste normalan član ljudske zajednice. Kažite to i naglas ako treba, a najviše se potrudite da svojim postupcima pokažete da ste shvatili i prihvatili svoju grešku, da ste nešto novo naučili na dobrobit zajednice kojoj pripadate i za napredak sebe samoga. Okruženje u kome radite doživljavajte kao svoju ,,braću i sestre po profesiji”: tako ćete biti bogatiji jer ćete pored svojih krvnih srodnika koji vas po prirodi stvari vole i razumiju imati priliku da steknete i prošireno okruženje porodice po profesiji, ono  koje će vas razumjeti, podržati i pomoći na uzajamno zadovoljstvo i korist.

#ZENEODUTICAJA: Da li po vama treba pokazati svoja osjećanja?

#CICMIL - SARIĆ: Pokažite, iskažite i podijelite osjećanja. Naša emocionalna inteligencija je jednako vrijedna kao i kognitivna. Svoja znanja prenesite drugima jer ako iza sebe na profesionalnom polju ne ostavite bar ,,prostu reprodukciju”- najmanje dvoje ljudi koji će biti u struci jednako dobri kao vi ili bolji od vas, nijeste ispunili svoju misiju kao osoba od ugleda i iskustva u struci kojom se bavite. Budite spremni na doživotno putovanje do stanica mira, sreće i uspjeha i budite sretnji da to putovanje što duže traje. Na svojoj genetski naslijeđenoj biološkoj jedinstvenosti sami izgradite svoje prepoznatljivo životno djelo usaglašavajući ga sa ljudima oko vas, običajima i  potrebama vaše zajednice ne gubeći iz vida da je jedini način našeg realnog postojanja ovdje i sad. Nikada ne zaboravite da vaša sloboda završava tamo gdje sloboda nekoga drugoga počinje i da čovjekova sloboda s jedne i odgovornost s druge strane moraju biti  u potpunoj ravnoteži i djelovati zajedno kao dva oka kod čovjeka.

#ZENEODUTICAJA: Da li je teško biti majka i uspješna žena u Crnoj Gori?

#CICMIL - SARIĆ: Institucija braka je zajednica, a ne utakmica: ljudi u njoj zajedno stvaraju i dijele unoseći svoje najbolje osobine i vještine da bi ostvarili zajednički dobitak, podijelili sreću i tugu, pomagali jdno drugom u neuspjehu i zajedno slavili uspjeh, a ne bore se i ne iscrpljuju pokušavajući da dokažu ko je u čemu jači ili bolji. Mlade koleginice ne treba da se boje nezaposlenosti, nemaštine, neuspjeha, pogrešnog izbora… Mladost daje snagu i vrijeme da se razmisli o izboru, da se dobije nova prilika, da se stekne potomstvo, duhovno i materijalno blagostanje i priznanje. Biti majka i žena u Crnoj Gori je podjednako teško i podjednako divno kao i u ostalim dijelovima svijeta. Neka društva su zrelija i organizovanija u ovom smislu od našeg, ali su istovremeno i mnoge sredine manje sposobne od naše da prihvate ,,ženu, majku, kraljicu” kao najvrjedniju, jedinstvenu institutuciju koja objedinjava sve tri uloge žene.

#ZENEODUTICAJA: Kako naći pravi put u životu?

#CICMIL - SARIĆ: Jasno definišite šta u životu ne želite a onda, udahnite duboko, potražite svoj put (koji je nakada sakriven), krenite njimeprema onome što u životu želite. Neka istrajnost i hrabrost ne budu za vas samo moćne riječi u govornom i pisanom jeziku, nego djela sa kojima živite u prijatnoj simbiozi. Nikada ne zaboravite da je školovanje za ljekarsku profesiju tek samo prvi korak u obrazovanju. Kultura uopšte, pa i kultura obrazovanja, predstavlja krajnje složen pojam i instituciju koja je neophodna da bi čovjek jednog dana bio uspješan: čitanje, putovanje, informisanost, vještina komunikacije, ponašanja, oblačenja, izražavanja, stalno usavršavanje u struci, upoznavanje novih običaja, tradicije i jezika… Sve je to ne samo potrebna nego i neophodna nadgradnja jednog uspješnog pojedinca.

Jedna kineska poslovica kaže da ako čovjek želi da ostvari misiju i potvrdi smisao svog postojanja na zemlji, treba da uradi tri stvari: da ostavi potomstvo, da napravi kuću i da napiše knjigu.

Mislim da sam ja, srećom, uspjela da ovu cjelinu zaokružim.

#ZENEODUTICAJA: I konačno, šta je vaša podrška?

#CICMIL - SARIĆ: Ono najvažnije i najljepše, ali ne kao posljenje, baš kao višnja na Schwarzwald torti je moja porodica: moji roditelji i njihove porodice, moj pokojni suprug, moja kćerka, moji unuci: Ema i Luka, čine ram za fotografiju moga života. Dišem, mislim, govorim, radim, griješim,  praštam, nadam se, vjerujem i …volim.Dakle - POSTOJIM.