Emocionalna inteligencija za bolje preduzetništvo

Kada je u pitanju biti uspješan preduzetnik, osnivač ili vlasnik preduzeća, emocionalna inteligencija nije prva stvar koja vam pada na pamet. Međutim, ako želite da napredujete u ovim ulogama, emocionalna inteligencija može biti jedan od najvažnijih faktora na koji treba da se fokusirate.

Jelena Plivelic
Emocionalna inteligencija za bolje preduzetništvo

Šta je emocionalna inteligencija?

Pojednostavljeno rečeno, psiholozi to opisuju kao sposobnost prepoznavanja, kontrole i procjene različitih emocija u sebi i drugima. Neki kažu da je to urođena karakteristika, dok drugi vjeruju da je to nešto što možete naučiti i usavršavati tokom vremena.

Postoji niz testova koje možete preduzeti da biste vidjeli gdje se nalazite u pogledu emocionalne inteligencije, ali se u osnovi svodi na to koliko ste vješti u sledećem:

Opažanje emocija: Da biste obrađivali i iskoristili emocije, prvo morate biti sposobni da ih identifikujete u sebi i drugima. Ovo uključuje jasno razmišljanje i prepoznavanje verbalnih i neverbalnih znakova.

Misliti emocijama: Nije sve crno-bijelo. Morate biti u stanju da urazumite emocije (i dalje imate kontrolu nad svojim emocijama).

Razumijevanje emocija: Nije dovoljno prepoznati emociju, morate biti u stanju da razumijete emocije, kako utiču na odluke i kako pozitivno ili negativno utiču na poslovanje.

Upravljanje emocijama: Konačno, morate upravljati emocijama. Regulisanje i reagovanje su dva najvažnija faktora u cijeloj ovoj jednačini.

Visoka emocionalna inteligencija vam omogućava da budete bolji menadžer i lider. Ne samo da utiče na to kako se ponašate sa sobom, već vam takođe pomaže da se bolje povežete sa zaposlenima, poslovnim partnerima, pa čak i klijentima.

Evo četiri specifična načina na koja vas emocionalna inteligencija čini boljim preduzetnikom:

1. Samosvijest

Samosvest je od vitalnog značaja za sve što radite kao preduzetnik. Ona oblikuje način na koji trošite svoje vrijeme i resurse. Takođe vam pomaže da postanete jasniji gdje su vaše najveće slabosti, tako da možete zaposliti ljude koji dopunjuju vas i vaš određeni skup vještina.

2. Izgradnja odnosa

Ljudi sa visokim nivoom emocionalne inteligencije lako grade odnose i stvaraju čvrste veze unutar svojih industrija. A pošto često kažemo „vaša mreža je vaša neto vrijednost“, ovo vam daje očiglednu prednost. Ključno je da mudro trošite svoje vrijeme i energiju. Kada je u pitanju umrežavanje, kvalitet veze je mnogo važniji od kvantiteta.

3. Komunikacija

Komunikacija nije uvijek samo ono što kažete. U mnogim slučajevima, podjednako je važno kako to kažete. A kada posedujete visoku emocionalnu inteligenciju, naučite kako da kažete stvari na način koji podstiče ljude da se kreću i preduzmu akciju.

4. Uspjeh

Možete imati sjajnu ideju, ali ako vam nedostaje emocionalna inteligencija, ona nikada neće uspjeti kao što bi mogla.

Kao preduzetniku, imati emocionalnu inteligenciju je poput tajne moći. Nema svaki preduzetnik visoku emocionalnu inteligenciju, ali oni koji imaju, imaju tendenciju da budu uspješniji. Dok radite na tome da postanete sveobuhvatniji preduzetnik, osnivač ili poslovni lider, proaktivno radite na jačanju svoje inteligencije u ovoj oblasti. To će biti od velike koristi vama i svima oko vas.

Izvor