Intervju sa Aleksandrom Radoman - Kovačević: Žene su potrebne ovom društvu na najodgovornijim pozicijama

Ekspertkinja Aleksandra Radoman - Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblastima razvoja kapaciteta ljudskih resursa, programima podrške ženama u javnom životu, razvojnom radu sa mladima, obukama za mlade lidere i liderke, kao i upravljanja programima u obrazovanju poput nacionalne IPA 2011

Nada Stojanović
Intervju sa Aleksandrom Radoman - Kovačević: Žene su potrebne ovom društvu na najodgovornijim pozicijama

Proteklih godina Aleksandrom Radoman - Kovačević je angažovana kao ključna eksertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa. Autorka je istraživanja Liderskih vještine nastavnika i kvalitet nastavnog procesa, kao i nekoliko publikacija i izdanja

Za #ZENEODUTICAJA ističe da je na samom početku svog radnog angažmana bila angažovana u projektu koji se ticao osnaživanja žena u javnom životu i da je Crnoj Gori potrebno više žena na najodgovornijim pozicijama

#ZENEODUTICAJA:Koliko je teško u Crnoj Gori uspjeti kao žena?

#ALEKSANDRA RADOMAN-KOVACEVIC: Položaj žene u Crnoj Gori se mijenja u odnosu na društvene klime. Odrastala sam u familiji u kojoj je podržavana samostalnost i jednak odnos prema meni i bratu. Iste vrijednosti prenosim i na svoju đecu. U ovom trenutku crnogorsko društvo djeluje prilično emancipovano i vrijednuje savremene tokove. Međutim, posljednji saziv parlamenta, kao mjesto najvećeg društvenig uticaja, uključuje manji broj žena od predhonog. Osim toga svjedoci smo brojnim uvredama i miziginiji kojoj su žene u javnom životu izložene.

#ZENEODUTICAJA:Da li ste imali problema na putu uspjeha samo zato što ste žena?

#ALEKSANDRA RADOMAN-KOVACEVIC: Budući da je priroda moga posla takva da radim u razvojnim programima i imam saradnju uglavnom sa organizacijama i konzorcijumima iz inostranstva, uvažavana sam na osnovu profesionalnih rezultata i odnosa prema poslu i kolegama. Nijesam imala situacije koje su mi otežavale rad i napredovanje po osnovu toga što sam žena. Na samom početku svog radnog angažmana bila sam angažovana u projektu koji se ticao osnaživanja žena u javnom životu. Obzirom da se projekat odvijao 2002-2003, položaj žene u javnom životu u Crnoj Gori ne izgleda mnogo bolje. Na žalost, moguće je da su u ovom trenutku žene suočene sa sličnim izazovima kao i tada. Seksizam i mizogonija su izuzetno pojačani u javnom diskursu i ne rijetko su vinovnici ovakvih izjava i ponašanja ljudi koji pokrivaju javne funkcije. Jedan čitav talas koji je donio ne samo povratak konzervativnih vrijednosti nego i ponašanja koja nijesu tipična za crnogorsko društvo značajno slabi sliku žene u sadašanjem crnogorskom društvu.

#ZENEODUTICAJA:Mislite li da bi u našem društvu trebalo biti više žena na položajima?

#ALEKSANDRA RADOMAN-KOVACEVIC:Svakako. Žene su potrebne ovom društvu na najodgovornijim pozicijama. Svakako je osim sposobnosti u jednom društvu potrebno voditi računa i o tome da oni koji se bave javnim djelatnostima imaju vrijednosti i stavove koji su zdravi. Bez obzira na prividnu emancipaciju, žene i dalje nisu prisutne u javnom životu na način i u broju koji bi ukazao da je crnogorsko društvo doživjelo progresivne promjene i razvoj.

#ZENEODUTICAJA:Šta biste poručili mladim ženama koje žele da uspiju?

#ALEKSANDRA RADOMAN-KOVACEVIC: Zvučaće poznato, no rad i trud uložen u sopstveni razvoj, stalno učenje i izlazak iz zone ,,komfora", ipak su najbolji put da uspijete u onome čime želite da se bavite. Najveći uspjeh je dolazio uvijek kada bih se suočila sa teškim situacijama u poslu. One su mi pomogle da izgradim istrajnost. Na samim počecima, pratila sam svoj instikt. Skoro pune tri godine volontoranja i doprinosa zajednici bile su najbolje ulaganje u sebe. Integritet koji izgrađujete u svom poslu i odnosu sa ljudima jednako su dragocjeni i univerzalni i u Crnoj Gori i u razvijenim sredinama. Budite posvećene i uporne. Izazovi u poslu su prirodni, a načini na koji se nosimo sa njima određuju to koliko ćemo biti uspješni.