Intervju sa Vanjom Knežević: Naše slabosti u očima drugih, upravo mogu biti naša pobjeda!

Za #zeneoduticaja Vanja Knežević, rukovoditeljka Xiaomi za Crnu Goru ispričala je koliko je teško upravljati finansijama i opstati na tržištu. Kontinuirano učenje i rad na sebi, po njoj, nikada nisu uzaludni, a istrajnost se na kraju isplati.

Nada Stojanović
Intervju sa Vanjom Knežević: Naše slabosti u očima drugih, upravo mogu biti naša pobjeda!

Nakon privatizacije u crnogorskom Telekomu, naša sagovornica nije htjela da ostane u toj kompaniji. Radila je i za Samsung, a zatim postala rukovoditeljka kineske kompanije Xiaomi za Crnu Goru. Ona je za #zeneoduticaja ispričala koliko je teško upravljati finansijama i naći opstanak na tržištu. Kontinuirano učenje i rad na sebi , po njoj, nikada nije uzaludan a istrajnost se na kraju isplati.

#ZENEODUTICAJA: Radili ste u Telekomu prije privatizacije, a sada radite za kinesku kompaniju Xiaomi. Kakvo je vaše iskustvo u radu sa stranom kompanijom?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Sa velikim naglaskom na inovacije i kvalitet, kako proizvoda i usluga - tako i ljudskog potencijala, oba navedena iskustva omogućuju visok stepen integracije i pružanje širokog spektra visoko kvalitetnih servisa koji garantuju rast i razvoj. U svakom slučaju je nezahvalno porediti težinu između dva iskustva,  već su u pitanju različiti izazovi koje svako iskustvo donosi sa sobom, kao i način na koji iste prevazilazimo. U oba slučaja se slijedi visokokvalitetno korisničko iskustvo, operativna efikasnost, naše individualne i timske vještine, koje nam donose uspješno rešavanje svih izazova sa kojima se suočavamo. Današnja lijepa i uspješna saradnja između pomenuta dva brenda je takođe jedan od rezultata obostrano etički ispravnog poslovanja. A takav način poslovanja odgovara mom senzibilitetu.

#ZENEODUTICAJA: Jedan od izazova na crnogorskom tržištu jeste vođenje finansija tako da su bilansi pozitivni. Koja je Vaš stil upravljanja finansijama?  

#VANJA KNEŽEVIĆ: Upravljanje finansijama je poseban dio nauke u ekonomiji preduzeća, a još veća nauka je naći način za opstanak gdje i „sivo“ tržište nađe svoje mjesto. Napraviti balans, ostati ispravan i opstati pored raznih izazova jeste veliki i kontinuiran rad na sebi i svom biznisu. Moram istaći da je dosadašnji rad i trud pokazao pozitivne rezultate, kao i to da je naš brand Xiaomi trenutno u usponu, kako na globalnom - tako i na lokalnom tržištu, što nam je dalo veliki zadatak u budućem periodu. Prije svega da bi se zadržalo, a zatim i unaprijedilo dosadašnje poslovanje, iziskuje puno rada i energije na šta smo već i spremni.

Vanja Knežević

#ZENEODUTICAJA: Da li je bilo teško doći na poziciju direktorke ove poznate firme, i jesu li vaši proizvodi traženi na našem tržištu?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Oba odgovora su DA. Naime, za prvo pitanje bih iz sadašnje perspektive mogla reći kako me je sreća pronašla i poklonila mi ovu mogućnost. Međutim, kada uzmem u obzir godine školovanja i godine iskustva, kao i svo „breme“ koje to sa sobom nosi, zatim borba sa svim izazovima, izdržljivost, istrajnost, strpljenje, kontinuirano usavršavanje, rekla bih da su me doveli na poziciju gdje sam sada, što moram priznati nije nimalo lak i jednostavan put. Kada je u pitanju potražnja za našim proizvodima - smatram da misija koju praktikuje globalni lider Xiaomi, da „tehnologija visokog kvaliteta, treba i mora da bude dostupna svima“, našla pravo tržište koje je prepoznalo upravo to da kompanija neumorno gradi nevjerovatne proizvode po fer cijeni kako bi svi uživali u boljem životu putem inovativne tehnologije.

#ZENEODUTICAJA: Kako ste se izborili sa lokalnim “biznismenima”, jesu li vam otežavali put do vašeg uspjeha?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Kao i u svakom poslovanju, postoje “biznismeni” koji nam pomažu, kao i oni koji nam odmažu ili pokušavaju da nam odmognu u poslovanju. Na kraju, kada se sve završi, shvatimo da su i oni koji su nam odmagali, u stvari pomogli da budemo jači, stabilniji, i uvijek spremni da odgovorimo na nove izazove.

#ZENEODUTICAJA: Vaš poslovni tim je pretežno ženski, jesu li po vama žene odgovornije, radnije, uspješnije u poslu?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Naglasila bih da mi samo takve i zapošljavamo - odgovorne i radne, sposobne i posvećene, inovativne, pozitivne i otvorene za saradnju. Bez bilo kakve vrste diskriminacije. Igrom slučaja, u mom timu jesu u većini žene, i moram priznati da imam prelijepo iskustvo i saradnju sa njima. Osim svih dobrih karakteristika i snage koju jedna žena nosi u sebi, imamo i međusobno razumijevanje i za određene slabosti. Dakle, bez obzira na nježniji pol, kada je u pitanju snaga i borba, i sve karakteristike koje vode do uspjeha, jedna žena posjeduje. U oba slučaja je bitan stepen motivacije, volje, želje i spremnosti.

#ZENEODUTICAJA: Šta možete poručiti koleginicama koje žele da uspiju u biznisu i budu vodeće osobe u kompaniji?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Kontinuirano učenje i rad na sebi nikada nije uzaludan. Istrajnost se na kraju isplati. Nikada ne smijemo spustiti gard. Zapamtiti i to da - naše slabosti u očima drugih, upravo mogu biti naša pobjeda!

#ZENEODUTICAJA: Imate li neki savjet za žene na Balkanu?

#VANJA KNEŽEVIĆ: Da zajedničkim snagama budemo podrška jedna drugoj i da činimo ovaj svijet ljepšim, boljim i nježnijim. Naša snaga je neprocjenjiva, i treba je racionalno trošiti. Ne smijemo odustajati od svojih želja, potreba, talenata, karakteristika, ciljeva i bilo čega drugog što čini naš identitet ili bilo čega što nas čini srećnim.