„Metafora vremena“ u Istri

Izložba“ Metafora vremena“ nedavno je održana u Grožnjanu, malom istarskom gradiću i predstavljeni su radovi dvanaest umjetnika iz Crne Gore. Svi umjetnici su članovi Udruženja likovnih umjetnika. Izložba je revijalnog karaktera a radovi obuhvataju slikarstvo, crtanje, keramiku, kompjutersku grafiku, kolaž i tehnike kombinovanja.

Jelena Plivelić Mitrović
 „Metafora vremena“ u Istri

Autori umjetničkih djela su: Marija Abramović, Bojana Bogavac, David Delibašić, Anastasija Kostić, Hajdina Kostić, Milica Lakičević, Maša Laković, Jelena Pavićević, Aleksandar Radević, Marija Radušinović, Đordje Rašović and Mato Uljarević.

Radove karakteriše visok stepen narativnosti u obradi tema, nadrealizam kao značajno prisutan u pristupu tematizaciji i upotreba simbola kao ekspresivnih oslonaca. Uživajte u ovim „djelima“ u nastavku teksta.

Marija Radušinović kombinovanim tehnikama predstavlja rad „Papirni brod“
Bojana Bogavac predstavlja djelo „Haos“ koje je urađeno kolažom i akrilom na papiru.
David Delibašić predstavlja sliku uljem na platnu
Anastasija Kostić predstavlja sliku rađenu akrilom na platnu naziva „Mojo“ što znači amajlija iz afroameričke kulture.
Hajdina Kostić prikazuje djelo „Rat u nama“ rađeno akrilnim bojama
Milica Lakičević se predstavlja akrilnim radom na platnu, koji naziva „Igra"
Maša Laković predstavlja tehnički i sadržajno veoma jednostavnu animaciju
Jelena Pavićević prikazuje djelo „Tereformacija“ urađeno keramikom i tekstilom
Aleksandar Radević predstavlja delo koje je nazvao: „Rušenje Igdrasila“
Marija Abramović predstavlja ekspresivno djelo nazvano „Dodirom sebe“ izvedeno kombinovanjem tehnika na platnu
Đorđe Rašoviću predstavlja se slika „Vrata“, naslikana uljem na platnu
Mato Uljarević prikazuje radove rađene ćumurom na papiru

Izvor