Vještačka inteligencija dijagnostifikuje demenciju za jedan dan

Naučnici testiraju sistem vještačke inteligencije za koju se smatra da može da otkrije demenciju nakon jednog skeniranja mozga. Takođe može da predvidi da li će stanje ostati stabilno, da li će se pogoršavati ili će biti potreban hitan tretman.

Jelena Plivelić Mitrović
Vještačka inteligencija dijagnostifikuje demenciju za jedan dan
Demencija je izraz za gubljenje funkcija mozga

Istraživači koji vrše testiranja ističu da bi ranije dijagnoze mogle značajno poboljšati ishode pacijenata jer bi se omogućilo ranije liječenje.

Ovaj sistem upoređuje skeniranje mozga ljudi koji su zabrinuti da bi mogli da razviju demenciju sa hiljadu pacijenata sa demencijom i njihovim relevantnim medicinskim kartonima.

Vještačka inteligencija mogla bi da uoči znake demencije već nakon jednog skeniranja mozga

Algoritam može da identifikuje obrasce putem skeniranja, koje ni stručni neurolozi ne mogu da vide i da uporede sa rezultatima pacijenata u svojoj bazi podataka.

Pretklinički testovi bili su u stanju da otkriju demenciju godinama prije nego što se simptomi razviju, čak i kada nema znakova oštećenja na mozgu.

Ispitivanje u bolnici Adenbruk i drugim klinikama širom zemlje, testiraće da li ovo funkcioniše u kliničkom okruženju, zajedno sa konvencionalnim načinima dijagnostikovanja demencije, a u prvoj godini očekuje se 500 pacijenata.

Izvor