Upisom u registar frelenseri rješavaju svoj status

Uslov za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera za razvoj inovacija je upis u Registar inovacionih djelatnosti, a proceduru je pokrenulo Ministarstvo ekonomskog razvoja. Time višestruko povećava svoju vidljivost, a samim tim i listu potencijalnih ulagača u svoje aktivnosti.

Nada Stojanović
Upisom u registar frelenseri rješavaju svoj status

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pokrenulo proceduru upisa u Registar inovacione djelatnosti. Time se rješava status svim subjektima inovacione djelatnosti kao što su pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost, fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost, subjekti inovacione infrastrukture,  subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost i drugi subjekti inovacione djelatnosti), od esencijalnog je značaja upis u registar. Tačno, postoji opcija za upis fizičkih lica - kazala je za #zeneoduticaja Nevena Radović iz Direkcije za inovacije i tehnološki razvoj.

#ZENEODUTICAJA: Ko sve može da se upise u registar inovacionih djelatnosti?

NEVENA: U Registar se mogu upisati subjekti inovacione djelatnosti, a to su:

Pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost: naučno istraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja, privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, odnosno djelovi pravnih lica ako razvijaju, stavljaju na tržište ili u upotrebu inovacije nastale kao rezultat sopstvenih inovativnih aktivnosti ili inovativnih aktivnosti drugih subjekata;

Fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost : pronalazači, inovatori, frilenseri i druga fizička lica ako obavljaju inovativne aktivnosti koje za rezultat imaju kreiranje inovacija;

Subjekti inovacione infrastrukture: naučno-tehnološki park; inovaciono-preduzetnički centar; poslovno-tehnološki inkubator; centar za transfer tehnologija; klasterska organizacija; i drugi subjekti inovacione infrastrukture;

Subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost: pravna i fizička lica koja ulažu u inovacionu djelatnost;

Drugi subjekti inovacione djelatnosti : pravna i fizička lica koja podstiču ili promovišu inovacionu djelatnost, ili na drugi način pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti.

#ZENEODUTICAJA:  Da li se ovim rješava status freelancer-a?

NEVENA: Možemo reći da je napravljen prvi korak ka rješavanju i poboljšanju statusa frilensera, kroz uspostavljanje pravne sigurnosti. Takođe slijedi niz podsticajnih mjera namijenjenih frilenserima koje za cilj imaju poboljšanje samih uslova poslovanja i stvaranje novih frilens prilika kao što su: pravo na oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica i prireza na porez i pravo na oslobađanje od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje)

#ZENEODUTICAJA:  Kako su posmatrani ovi članovi registra, kao sva ostala pravna lica ili postoji neki novi tretman

NEVENA: Frilenseri potpadaju pod kategoriju fizičkih lica koja obavljaju inovativnu djelatnost, i uslovi za upis u registar inovacionih organizacija propisani su isključivo za njih, i različiti su od uslova za upis pravnih lica.

#ZENEODUTICAJA:  Pojednostavljeno rečeno, šta je cilj ovog registra?

NEVENA: Cilj registra je omogućavanje lakšeg pristupa informacija kroz elektronsku formu registra, pojednostavljenje samih procesa podrške inovacijama, ali i povećanje vidljivosti postojećih subjekata inovacione djelatnosti za potencijalne investitore.

#ZENEODUTICAJA:  Kome je od interesa da bude u registru? Postoji opcija da mogu fizička lica da se upišu...

NEVENA: Od esencijalnog značaja je svim subjektima inovacione djelatnosti da se upišu u registar, a to su pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost, fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost, subjekti inovacione infrastrukture,  subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost i drugi subjekti inovacione djelatnosti. Tačno, postoji opcija za upis fizičkih lica.

#ZENEODUTICAJA:  Koje su povoljnosti freelancer-a kada se registruje?

NEVENA: Mandatorni uslov za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera za razvoj inovacija, je upis u registar. Takođe isti višestruko povećava svoju vidljivost,  a samim tim i listu potencijalnih ulagača u svoje aktivnosti.