Evropska komisija: Digitalizacija je alat za borbu protiv klimatskih promjena

,,Huawei je spreman da da naš doprinos zelenom planu tranzicije koji je Evropa upravo pokrenula“, rekao je on i dodao da Huawei kao kompanija iz oblasti IKT

Nada Stojanović
Evropska komisija: Digitalizacija je alat za borbu protiv klimatskih promjena

Uoči ljetne pauze, Evropska komisija je iznijela niz mjera za stimulisanje „čiste tehnologije“ i pomoć Evropskoj uniji da postigne cilj neto emisije gasova staklene bašte do 2050.

"Emisija CO2 mora imati cijenu - cijenu CO2 koja podstiče potrošače, proizvođače i inovatore da odaberu čiste tehnologije, da idu ka čistim i održivim proizvodima", rekla je Ursula von der Leien u govoru o evropskom zelenom Dogovoru.

Kako bi došlo do ove promjene načina života, proizvodnje i potrošnje, Brisel je iznio 12 predloga, od kojih su dva temeljna stuba planova EU za zelenu tranziciju. Prva od njih je izmjena EU sistema za trgovanje emisijama (ETS) do 2025. godine, povećavajući cijenu po toni CO2 i uključujući vazduhoplovstvo, pomorski transport, privatna vozila i potrošnju energije za domaćinstva. Komisija takođe ima za cilj da uvede porez na uvoz iz zemalja koje nisu članice EU ako proizvodnja proizvoda proizvodi više CO2 nego što bi bilo dozvoljeno unutar bloka. EU se zalaže za zelenu transformaciju u narednih 30 godina uz pomoć ulaganja u fondove za oporavak.Ove promjene će imati uticaj na tehnološke kompanije koje posluju u EU. Jedna od takvih kompanija je Huawei, koji već planira načine da doprinese planu EU, rekao je njen predsjednik Liang Hua.

„Huawei je spreman da da naš doprinos zelenom planu tranzicije koji je Evropa upravo pokrenula“, rekao je on i dodao da Huawei kao kompanija iz oblasti IKT (informacione i komunikacione tehnologije) nastoji da smanji potrošnju energije na prenos i skladištenje za obradu podataka.https://www.efe.com/efe/english/portada/eu-eyes-digitalization-as-a-tool-to-tackle-climate-change/50000260-4593315