Kompanija Huawei nastavlja da radi na planu smanjenja emisije ugljenika

Kompanija Huawei razvila je virtuelnu 5G mrežu za električnu energiju za potrebe kineske južne elektroenergetske mreže (CSPG). Ova mreža električnom energijom snabdjeva veći dio grada Šenžena i bazu od tri miliona korisnika

Nada Stojanović
Kompanija Huawei nastavlja da radi na planu smanjenja emisije ugljenika

U cilju smanjenja emisije ugljenika, kompanija Huawei razvila je virtuelnu 5G mrežu za električnu energiju za potrebe kineske južne elektroenergetske mreže (CSPG). Ova mreža  električnom energijom snabdjeva veći dio grada Šenžena i bazu od tri miliona korisnika. Kompanija  namjerava da smanji emisiju ugljenika, a primarni cilj biće da se uštedi 5.000 kVh električne energije po lokaciji godišnje. Upravljanje mrežom na ovaj način omogućava inteligentnu koordinaciju između napajanja električnom energijom, skladištenja energije sistema za napajanje i njegovog opterećenja. Peng Jianhua, predsjednik kompanije Huawei Telecom Energy, ističe da digitalna energija kompanije (Huawei Digital Power) ima četiri glavne oblasti fokusa: fotonaponski sistem, energija telekomunikacija, energija centara podataka i automobilska industrija. Takođe dodaje da je električno rješenje primijenjeno u CSPG-u razvilo vodeću aplikaciju, promovisalo ključne tehnologije, optimiziralo osnovni dizajn, ubrzalo standardizaciju i razvilo snažan ekosistem.

https://mexicobusiness.news/energy/news/5g-electric-industry-applications