Sajber kriminal prijeti svjetskoj ekonomiji

Šteta od sajber kriminala prijeti da dostigne šest triliona dolara tokom 2021. godine, što je više od treće najveće ekonomije na svijetu, podaci su na koje upozorava Cybersecurity Ventures, vodeći svjetski istraživač u oblasti globalne sajber ekonomije. Kako bi doprinjela rješavanju ovog problema, kompanija Huawei u kineskom gradu Dunguan otvorila je Globalni centar za transparentnost sajber bezbijednosti i zaštite privatnosti. Ovom prilikom predstavljen je i pravilnik za sigurnost proizvoda, što je prvi put da je kompanija svoj osnovni okvir za bezbijednost proizvoda i prakse upravljanja učinila dostupnim industriji u cjelini.

Impact Institut
Sajber kriminal prijeti svjetskoj ekonomiji
huawei.com

Prema riječima Ken Hua, aktuelnog predsjednika kompanije Huawei, osnovni cilj je zajedničko ojačavanje sajber bezbijednosti u cijeloj industriji.

Sajber bezbijednost važnija je nego ikada prije. Kao industrija, moramo da radimo zajedno, dijelimo najbolje prakse i gradimo kolektivne sposobnosti u upravljanju, standardima, tehnologiji i verifikaciji. Moramo da damo i široj javnosti i regulatorima razlog da vjeruju u sigurnost proizvoda i usluge koje svakodnevno koriste. Zajedno možemo da postignemo balans između bezbijednosti i razvoja u svijetu koji je sve više digitalan”, istakao je Ken Hu.

Huawei je takođe predstavio pravilnik za sigurnost proizvoda, koji uključuje širok spektar spoljnih propisa, tehničkih standarda i regulatornih zahtjeva. Ovaj pravilnik zajedno sa ostalim mehanizmima upravljanja, pomaže u osiguranju kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda kompanije. Tokom godina, Huawei je izgradio više od 1.500 mreža koje povezuju preko tri milijarde ljudi u 170 zemalja i regiona. Nijedna od ovih mreža nikada nije doživjela veći bezbjednosni incident.

Sean Yang, direktor globalne kancelarije za sajber bezbijednost i zaštitu privatnosti kompanije Huawei istakao je da je ovo prvi put da svoj osnovni sigurnosni okvir dijele sa čitavom industrijom, a ne samo sa glavnim dobavljačima.

„Želimo da pozovemo sve zainteresovane strane, uključujući kupce, regulatore, organizacije za standarde, dobavljače tehnologije i organizacije za testiranje, da nam se pridruže u diskusiji i radu na osnovama sajber bezbijednosti. Zajedno možemo kontinuirano da poboljšavamo sigurnost proizvoda u cijeloj industriji”, rekao je Yang.

Tokom poslednjih nekoliko godina, industrijska digitalizacija i nove tehnologije poput 5G i AI učinili su sajber prostor složenijim nego ikad, posebno uslijed pandemije COVID-19, kada ljudi provode veći dio svog života na mreži. Ovi trendovi doveli su do porasta novih rizika od sajber bezbijednosti.

Da bi unaprijedile jedinstveni pristup sajber bezbijednosti u telekomunikacionoj industriji, organizacije poput GSMA i 3GPP takođe rade sa zainteresovanim stranama u industriji na promociji NESAS specifikacija za bezbijednosno osiguranje i nezavisne sertifikate. Ovo su polazne tačke koje su široko prihvaćene u industriji i igraće važnu ulogu u razvoju i verifikaciji sigurnih mreža.

Mats Granryd, generalni direktor GSMA, istakao je da će se pružanje postojećih i novih usluga u eri 5G oslanjati u velikoj mjeri na povezanost koju pružaju mobilne mreže i u osnovi zavisiti od toga da li je osnovna tehnologija sigurna i od povjerenja.

Inicijative poput GSMA 5G baze znanja o sajber bezbijednosti, osmišljene da pomognu zainteresovanim stranama da razumiju i ublaže mrežne rizike, i NESAS, industrijski okvir osiguranja sigurnosti, osmišljeni su da olakšaju poboljšanje nivoa bezbijednosti mrežne opreme u čitavom sektoru”, rekao je Granryd.

Trenutno industriji još uvijek nedostaje koordinirani pristup zasnovan na standardima, posebno kada je riječ o upravljanju, tehničkim mogućnostima, sertifikaciji i saradnji.

Rizik sajber bezbijednosti zajednička je odgovornost. Vlade, organizacije za standardizaciju i dobavljači tehnologija moraju sarađivati više kako bi razvili jedinstveno razumijevanje izazova sajber bezbijednosti. Ovo mora biti međunarodni napor. Moramo postaviti zajedničke ciljeve, prilagoditi odgovornosti i zajednički raditi na izgradnji pouzdanog digitalnog okruženja koje odgovara izazovima današnjice i sutrašnjice”, istakao je Ken Hu.