I dalje se osjeća predrasuda da pol određuje sposobnosti

Jelena Ognjenović, generalna menadžerka najboljeg crnogorskog biznis hotela CUE Podgorica, je koristila šanse i radila sa profesionalcima od kojih je učila i još uvijek uči principe poslovne i socijalne etike. Prekretnica u karijeri joj je svakako bio izbor da radi za internacionalnu kompaniju.

Nada Stojanović
I dalje se osjeća predrasuda da pol određuje sposobnosti

Jelena Ognjenović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost. U toku studija jezika, paralelno je završila ,,MBA in Economics” na Fairfield University u SAD-u. Karijeru je započela kao brend zastupnica za Samsung za Crnu Goru. Od 2008. do 2016. godine radila je u Uniji poslodavaca Crne Gore u Sektoru za međunarodnu saradnju.     

U intervjuu za zeneoduticaja.com  rekla je da se do uspjeha dolazi teško, a kao ženi još teže

#ZENEODUTICAJA: Kako ocjenjujete položaj žena u Crnoj Gori, da li je teško biti uspješna?

JELENA: Žena u Crnoj Gori je tradicionalno tema pisaca, slikara, vajara, istoričara, ekonomskih i političkih analitičara, neiscrpni izvor inspiracije, skladan spoj ljepote, snage, mudrosti i borbe. Nedorečena je priča o crnogorskoj ženi. Međutim, ta nedorečenost se ogleda i u položaju savremene žene u Crnoj Gori, stalnog pratioca iz sjenke, gotovo uvijek na drugom mjestu, u glavnoj sporednoj ulozi.

Nakon izvjesnog broja godina iskustva, spremno kažem da se do uspjeha dolazi teško, a kao ženi još teže. Negdje nas je usput tradicionalno crnogorsko ustrojstvo familije sputavalo da izađemo iz okvira u kom žena ima manje mentalne snage kao posljedicu fizički ranjivije prirode. I dalje se osjeća predrasuda da pol određuje sposobnosti, što u biznisu znači da se ženi pristupa sa manje povjerenja da će neki zadatak iznijeti do kraja, a onda se time daje za pravo da bude manje plaćena.

Imam sreću (možda je pravednije reći – dovoljno sam se dokazala) da radim u kompaniji koja ne pravi razlike prema polu i rodu, u kojoj se vrednuje rad i posvećenost, dok su zarade bazirane na principu ,,jednaka nadoknada za isti rad“ i u čijem su menadžmentu dominantno žene.

#ZENEODUTICAJA: Možete li nam ukratko ispričati vaš put do uspjeha?

JELENA: Moj put nije bio pretjerano krivudav, bio je logičan slijed nakon završenog formalnog dijela obrazovanja. Koristila sam šanse i radila sa profesionalcima od kojih sam učila i još uvijek učim principe poslovne i socijalne etike. Prekretnica u karijeri mi je svakako bio izbor da radim za internacionalnu kompaniju, čije poslovanje se odvija na nekolika kontinenata i prilika da zahtjeve korporacijskih standarda uskladim sa lokalnim prilikama. Turizam i hotelijerstvo su beskrajno dinamični, vjerujem da su samim tim i dodatna šansa da se postigne uspjeh. 

#ZENEODUTICAJA: Jeli teško uskladiti poslovni i porodični život?

JELENA: Svakodnevno usklađujem moj poslovni život sa privatnim i tu nemam mnogo izazova. Potičem iz velike porodice i znam šta znače neprespavane noći i vječita borba da se familija ,,izvede na pravi put”. Uz prava životna iskustva naučite da vrednujete trud i rad, kao i svaki slobodan trenutak, čime je lakše naći balans.

#ZENEODUTICAJA: Koji su bili vaši ,,biznisi“ prije nego što ste postali direktorica jedno od najuspješnijih crnogorskih hotela, što pokazuju i međunarodne nagrade?

JELENA: Prije 2016. godine, za mene je hotel imao potpuno drugačiju perspektivu. Nisam ni slutila šta se krije iza onoga što gost vidi. Zaista je teško i pretpostaviti da cijeli jedan univerzum vrijednih i marljivih ljudi u pozadini radi neprestano kako bi se pružila kvalitetna usluga i ostavio najbolji utisak. Krenula sam od nule i sa timom fantastičnih ljudi sad ubiramo plodove rada.

#ZENEODUTICAJA: Da li mislite da se u crnogorskom turizmu tj. ugostiteljstvu mora dosta toga promijeniti?

JELENA: Crna Gora je prevazišla momenat gdje je dovoljno to što imamo more i planine. Turizam zahtijeva pravovremenu pripremu, uravnotežen razvoj regiona, jednaku posvećenost svim destinacijama u okviru države i kontinuiranu promociju cjelogodišnje ponude.

Svjedočimo promjenama trendova na svjetskoj turističkoj mapi iz godine u godinu. Sve više je turista koji žele zaokruženo iskustvo koje obuhvata udoban smještaj, jedinstvenu gastronomsku ponudu sa što više autentičnih lokalnih proizvoda i posjetu lokalnim atrakcijama.

Ne mislim da smo daleko od kvalitetne ponude, ali smatram da treba sinhronizovati sve aktere u društvu i zajedno unaprijediti ponudu.

#ZENEODUTICAJA: Mislite li da su žene odgovornije u biznisu, i da li ih prije zapošljavate nego muškarce?

JELENA: Stručne kvalifikacije i spremnost za kontinuirano učenje su jedini preduslovi da bi neko bio dio našeg tima. U svakom segmentu poslovanja se trudimo da razbijamo predrasude, a naročito prilikom zapošljavanja.

Moj lični sud je da se stepen odgovornosti prema kolegama, radnim zadacima i zajednici generalno razvija u porodici, a dolazi do izražaja prilikom radnog angažmana i nema nikakve veze sa rodom i polom.

Povezane vijesti