Na jednom mjestu sve programske linije podrške inovacijama

Ministarstvo ekonomskog razvoja pripremilo je i prvi konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startap projekata, za koji je opredijelilo sredstva u iznosu od 200.000 eura, sa vrijednošću podrške do 20.000 eura po projektu

Nada Stojanović
Na jednom mjestu sve programske linije podrške inovacijama

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Program za inovacije 2021-2024. čiji je cilj da na jednom mjestu prikaže sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u narednom periodu, a koje će olakšati inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente koji će biti dostupni i usmjereni na cjelokupni ciklus razvoja inovacije-od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište.

“Prepoznajući značaj inovacija u ekonomskom razvoju zemlje i jačanju konkurentosti, Vlada Crne Gore i Ministarstvo ekonomskog razvoja konstantno rade na unapređenju i stimulisanju inovacija kroz zakonske i strateške okvire. Cilj Programa za inoivacije je da na jednom mjestu prikaže sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u narednom periodu, a koje će olakšati inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente koji će biti dostupni i usmjereni na cjelokupni ciklus razvoja inovacije: od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište”, saopšteno je iz Ministarstva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja pripremilo je i prvi konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startap projekata, za koji je opredijelilo sredstva u iznosu od 200.000 eura, sa vrijednošću podrške do 20.000 eura po projektu.

Raspisivanje konkursa očekuje se odmah nakon finalizacije podzakonskih akata za oblast inovacione djelatnosti, od kojih su dva ključna (Registar inovacione djelatnosti i finansiranje inovacionih programa i projekata) već objavljena u Službenom listu Crne Gore, dok je pravilnik koji se odnosi na evaluaciju inovativnih programa i projekata u završnoj proceduri usaglašavanja sa Sekretarijatom za zakonodavstvo.

Razvoj inovacione zajednice podržava se kroz finansijsku pomoć za programe edukacije i obuke, organizaciju događaja, takmičenja, seminara, meetupova, zaštite intelektualne svojine i slično.

Takođe, posebna podrška obezbijeđena je za učešće u EUREKA programu, a nakon 2021. godine biće otvorena posebna linija podrške i za Okvirni program za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“.

Iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2021. godini iznosi 160.000 eura.

Program za inovacije 2021-2024 sadrži i Informaciju o programskom okviru Fonda za inovacije Crne Gore, koji se odnosi, prije svega, na krupnije linije podrške inovacijama za preduzeća (grantovi) i saradnji aktera u sistemu inovacija (kolaborativni grantovi), kao i linije podrške za „dokaz koncepta“, inovacione vaučere, prenos tehnologije i zelene poslove.

U cilju sprovođenja inovacione politike obezbjeđivanjem i usmjeravanjem finansijskih sredstava iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora, Fond će posebnim programom utvrditi instrumente podrške i način korišćenja ovih sredstava.

Ovaj Program, kao i podsticajne mjere ali i brojne druge novine i reformske aktivnosti u oblasti inovacija, kao i programi podrške Ministarstva ekonomskog razvoja biće prezentovani inovativnoj zajednici na događaju koji je planiran za 30. Septembar 2021.

Povezane vijesti