Radne mame su odlične preduzetnice

Preduzetništvo može pružiti nove mogućnosti za majke svih starosnih grupa. Ako država nije u stanju da podrži zaposlene majke, onda one mogu da se ,,oprobaju" u preduzetništvu koje im pruža potrebnu fleksibilnost i autonomiju

Nada Stojanović
Radne mame su odlične preduzetnice

Prošla godina je bila posebno teška za zaposlene majke i očeve. Mnogi roditelji su se borili da zadrže posao, a neki su ipak dobijali otkaze. Dobra strana, međutim je, što je pandemija ,,natjerala", ljude da započnu novi posao.

Majke su imale tri puta veću vjerovatnoću da dobiju otkaze zbog brige o djeci nego muškarci, posebno one od 25 do 44 godine. Međutim sve je imalo i svoju dobru stranu, pa su se tako mnoge odlučile da budu preduzetnice i budu same sebi šefovi.

Preduzetništvo može pružiti nove mogućnosti za majke svih starosnih grupa. Ako država nije u stanju da podrži zaposlene majke, onda one mogu da se ,,oprobaju" u preduzetništvu koje im pruža potrebnu fleksibilnost i autonomiju.

Samozapošljavanje omogućava nezavisnost i sposobnost da preuzmete kontrolu nad svojom budućnošću

Postavlja se pitanje ,,zašto majke žele da postanu preduzetnice?"

 Prema izveštaju „Ekonomski angažman majki: preduzetništvo, zapošljavanje i kazna nadnica za majčinstvo“ (februar 2021) 57 odsto anketiranih žena je izjavilo da su napravile iskorak kako bi mogle biti same sebi šef dok je 42 odsto izjavilo da želi da zaradi više novca i stekne viši životni standard.

Sposobnost da budu nezavisne i kontrolišu svoju budućnost ogroman je pokretački faktor kod žena koje započinju posao, posebno tokom pandemije koronavirusa. Otvaranje malog preduzeća omogućava radnim majkama da povrate osećaj moći.

U preduzetništvu postoji fleksibilnost

Zaposlene mame su sjajne preduzetnice jer već umiju da rasporede svoje vrijeme između porodice i posla - za koje vrijeme im finansijska pitanja moraju biti najvažnija.

Izveštaj je takođe otkrio da je treći razlog zašto majke započinju posao (46 odsto) sposobnost sticanja veće fleksibilnosti što je  jedna od glavnih prednosti. Preduzetnici imaju sposobnost da stvore održivu ravnotežu između radnog i privatnog života.

Podrška majkama koje rade je ključna za oporavak od krize

Iako radne mame čine izvrsne preduzetnike, preduzetništvo nije za svakoga. Neki se mogu odlučiti da postanu preduzetnici, dok drugi mogu istraživati opcije za povratak na tržište rada.

Put za uspjeh će biti drugačiji za sve, ali nećemo se moći oporaviti ako ne uložimo sve napore i podržimo majke - i sve žene koje se suočavaju sa nejednakošću u ekonomiji -  jednakim mogućnostima za rad, platama i potrebnim resursima kako bi se zadovoljile njihove potrebe. Tada i samo tada može se napraviti održiv put koji nas vodi prema naprijed.

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2021/05/22/why-working-moms-make-great-entrepreneurs/?sh=2c4540f96ee5

Povezane vijesti