Žene u Crnoj Gori treba osnažiti u ICT sektoru

Direktorica projekata u klasteru ICT Cortex Ferida Mandić za #zeneoduticaja : Trenutno su samo oko 17 odsto od skoro osam miliona ICT stručnjaka u Evropi žene, samo 34 odsto diplomaca STEM-a su žene, dok žene u ICT sektoru zarađuju 19 odsto manje od muškaraca…

Nada Stojanović
Žene u Crnoj Gori treba osnažiti u ICT sektoru
Ferida Mandić

Postoji veliki potencijal za ekonomsko osnaživanje žena u ICT sektoru, gdje postoji veliki nedostatak stručnih kadrova ne samo u Crnoj Gori već i širom svijeta - tvrdi direktorica projekata u klasteru ICT Cortex Ferida Mandić.

Ona  tvrdi da digitalizacija gotovo svih sektora ekonomske aktivnosti pruža jedinstvene mogućnosti za ekonomski rast i za veće uključivanje žena na tržište rada.

ICT Cortex ima za cilj da kreira poslovni ambijent koji eliminiše barijere za stvaranje i razvoj ICT sektora u Crnoj Gori, kvalitetnije i sigurnije poslovanje za članice klastera, širenje na strana trižišta, kao i digitalizaciju našeg društva, uključujući državni aparat i privredni sektor Crne Gore.

Ferida Mandić naglašava da je u prva dva kvartala prošle godine, ICT sektor u Crnoj Gori zabilježio velike gubitke zaposlenosti žena i to 42 odsto.  Zbog svega toga svjesni potencijala i značaja žena u IT industriji, jedan od ciljeva ICT Cortexa jeste osnaživanje žena kroz edukaciju i zapošljavanje.

- Ono što je posebno zabrinjavajući indikator jeste da postoji i rodni jaz u platama na ovim prostorima u oblastima koja se smatraju kao tipična muška zanimanja kao što su tehnologija i informatika. Neophodno je raditi na poboljšanju ovih indikatora i obezbijediti jednake šanse za sve u sektoru IT obrazovanju i na tržištu rada - ističe Mandić.

Po njenim riječima i na globalnom nivou postoje veliki izazovi kada je u pitanju ostvarivanje potpune rodne ravnopravnosti u oblasti tehnologije.

- Prema posljednjim istraživanjima Evropske komisije o učešču žena u digitalnom sektoru, žene i dalje imaju manje šansi u odnosu na muškarce kako za razvojem digitalnih vještina tako i za zapošljavanjem u ovom sektoru. Trenutno su samo oko 17 odsto od skoro osam miliona ICT stručnjaka u Evropi žene, samo 34 odsto diplomaca STEM-a su žene, dok žene u ICT sektoru zarađuju 19 odsto manje od muškaraca, a 46 odsto žena prijavilo je da su doživjele diskriminaciju u evropskom tehnološkom sektoru - navodi Mandić.

U našem regionu, naglašava ona, žene su i dalje samo 20 do 30 odsto zastupljene u inženjerstvu, i 14 odsto STEM poslova u regionu pokrivaju žene.

- Ono što je posebno zanimljivo jeste da u okviru klastera ICT Cortex pokrećemo odbor ,,Žene u IT-u” i na taj način ćemo konkretnim aktivnostima doprinijeti u ovom segmentu. Jako nam je važno da kroz godinu dana vidimo konkretne rezultate. Ono čime se već u ovom momentu možemo pohvaliti jeste da u našem operativnom timu od šest članova pet čine žene, predsjednica Upravnog odbora ICT Cortexa je žena, a među našim članicama kompanijama dvije vode žene - kazala je Mandić.

ICT Cortex već pokreće projekte i aktivnosti koji će biti fokusirani na većem uključivanju žena u IT sektor na raznim nivoima.

- Planiramo da radimo na osnaživanju i edukaciji djevojčica, jer je bitno od najranije dobi podizati svijest kod djece o rastućem sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija i IT poslovima koji su među najtraženijima i najplaćenijima u svijetu i u našem regionu. Takođe, bitno je pokazati da IT nije muška profesija, kako bi djevojčice postale sigurnije i samouvjerenije, razvile interes za svijet informaciono-komunikacionih tehnologija i programiranja, i same uticale na promjenu imidža programera - kazala je Mandić.